Warszawa partnerem sojuszu 4EU+

Warszawa partnerem sojuszu 4EU+.

Warszawa wzmacnia swoją pozycję międzynarodowego ośrodka akademickiego. Sojusz 4EU+, którego partnerem jest stolica otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+.

Komisja Europejska wyłoniła 17 z 54 konsorcjów uczelni,które otrzymały grant na rozwój współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Wśród zwycięzców jest sojusz 4EU+ złożony z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Kopenhadze i Uniwersytetu w Mediolanie.

Sojusz 4EU+ stwarza studentom możliwość udziału w programach mobilności studenckiej, wspólnych zajęciach online, seminariach licencjackich i magisterskich, wspólnych dla wszystkich uczelni 4EU+ kursach prowadzonych razem z partnerami stowarzyszonymi oraz wydarzeniach integrujących studentów wszystkich sześciu uczelni partnerskich. Zajęcia dotyczą m.in. aktywnego obywatelstwa europejskiego, przedsiębiorczości i umiejętności posługiwania się mediami i technologiami informacyjnymi.

Cele Sojuszu 4EU + są bliskie działaniom podejmowanym przez Warszawę, która jako jedno z pierwszych miast polskich sformułowała miejską politykę młodzieżową i realizuje ją od 2016 roku. Wyposażamy uczniów w wiedzę i kompetencje pomagające im stać się kreatywnymi,przedsiębiorczymi, społecznie zaangażowanymi obywatelami, zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim. Wspieramy młodych uczestników projektów miejskich w rozwijaniu ich zainteresowań, umiejętności i pasji, przydatnych zarówno w dalszej edukacji, jak i w pracy, życiu codziennym i aktywności w przestrzeni miejskiej – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Studenci 4EU+ będą mogli zapoznać się zofertą i skorzystać z miejskich instytucji wspierających przedsiębiorczość iinnowacyjność oraz uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych lubwspółorganizowanych przez miasto na rzecz tej grupy mieszkańców, takich jak Warszawski Festiwal Młodzieży czy Kreatywna Młodzież.

Sojusz 4EU+ opiera się na wspólnej dla wszystkich członkówwizji uniwersytetu europejskiego promującego wartości akademickie, który mazapewnić równy dostęp do edukacji i kształtować kolejne pokolenia otwartych ikrytycznie myślących obywateli, gotowych rozwiązywać globalne wyzwania m.in.nierówności społeczne, zmiany klimatu oraz wzrost liczby fake newsów. 6uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnychi podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim
  • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie gospodarek, kultur i języków
  • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych
  • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój

Jednym z przedsięwzięć jest projekt „Smart cities for ageing societies” dotyczący dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb starzejących się populacji. Realizują go trzy uczelnie należące do sojuszu 4EU+ Uniwersytet Warszawski,Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola. Projekt ma charakterinterdyscyplinarny. Jest tworzony m.in. przez geografów, ekspertów zajmujących się studiami regionalnymi, ekonomistów i humanistów. Obecnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW odbywa się seminarium, w którym uczestniczą polscy izagraniczni studenci. Obecnie opracowują katalog barier, z którymi spotykająsię osoby starsze.

Sojusz 4EU+ jest wspierany przez ponad 20partnerów stowarzyszonych, którzy będą brać udział w działaniach konsorcjum. Wśród nich są samorządy lokalne i regionalne (Miasto Stołeczne Warszawa, MiastoKopenhaga, Miasto Mediolan, Region Rhein-Neckar), organizacje pozarządowe(Europejskie Biuro Środowiskowe, Fundacja im. Roberta Schumana), izby handlowe oraz partnerzy biznesowi m.in. Cap Digital, SAP SEi Suez. Inicjatywę 4EU+poparły również instytucje państwowe takie jak: polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, parlament Republiki Czeskiej, czeskie Ministerstwo Szkolnictwa oraz Studencka Izba Czeskiej Rady Instytucji Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o Sojuszu 4 EU+ na stronie.

źródło: UM Warszawa

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.