W Warszawie skontrolowano ponad 1000 taksówek aplikacji mobilnych #Bezpiecznataksówka

Kontrola przewozu na aplikacje mobilne

Stołeczni urzędnicy wspólnie z policją i strażą graniczną ponownie skontrolowali przewoźników w transporcie osobowym czyli taksówki zamawiane poprzez aplikacje mobilne. Cel kontroli to poprawa jakości usług świadczonych na terenie Warszawy.

Od wiosny dostajemy bardzo niepokojące informacje dotyczące gwałtów i innych przestępstw na tle seksualnym w przewozach na aplikacje mobilne w Warszawie. Od razu zareagowaliśmy: sfinansowaliśmy i zorganizowaliśmy wspólne kontrole z policją, wysłaliśmy pisma do ministerstwa z rekomendacjami dotyczącymi zmiany w prawie i zrealizowaliśmy kampanię informacyjną w przestrzeni publicznej. Samorząd ma jednak ograniczone możliwości i narzędzia: tu potrzebna jest zdecydowana reakcja ustawodawcy i reakcja odpowiednich służb, przede wszystkim policji– powiedziała zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra.

Urząd m.st. Warszawy we współpracy z Komendą Stołeczną Policji są autorami kampanii społecznej pn. „Bezpieczna taksówka”.

Akcje informacyjne i kampanie są skierowane do użytkowników przejazdów, a więc potencjalnych ofiar, a musimy egzekwować zasadę: zero tolerancji dla sprawców – dodaje zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra.

Od kwietnia w ramach działań kontrolnych kierowane są dodatkowo patrole, przydzielono ich 45 miesięcznie. W sumie w 2022 r. samorząd warszawski zaplanował do zrealizowania 405 tzw. służb ponadnormatywnych na sumę 129 600 zł.

Ostatnie kontrole zostały przeprowadzone 18 i 24 listopada w imieniu prezydenta m.st. Warszawy we współpracy z funkcjonariuszami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej w Warszawie.

Łącznie przeprowadzono 122 czynności sprawdzająco-kontrolnych w wyniku czego stwierdzono szereg nieprawidłowości, brak poszanowania prawa i narażania przewożonych osób na niebezpieczeństwo. Do najpoważniejszych naruszeń należały:

1 kierowca legitymował się fałszywym prawem jazdy,
8 kierowców nie posiadało uprawnień do kierowania pojazdami,
2 kierowców po użyciu środków odurzających,
1 kierowca z Sądowym zakazem prowadzenia pojazdów,
24 zatrzymanych kierowców nie spełniało wymagań ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób (np. brak licencji, brak badań lekarskich lub psychologicznych) oraz naruszyli przepisy prawa miejscowego (np. nieprawidłowe oznakowanie taksówki).

W ramach współdziałań kontrolnych do 28 listopada 2022 r. sprawdzono 1390 kierowców w wyniku czego stwierdzono:

  • 53 kierowców legitymowało się fałszywym prawem jazdy,
  • 90 kierowców nie posiadało uprawnień do kierowania pojazdami,
  • 5 kierowców w stanie nietrzeźwości,
  • 4 kierowców po użyciu środków odurzających,
  • 2 kierowca z Sądowym zakazem prowadzenia pojazdów,
  • 57 pojazdy odholowano,
  • 141 kierowców nie spełniało wymagań ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób (np. brak licencji),
  • 22 kierowców zatrzymała Straż Graniczna.

Warto pamiętać
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy przewozie osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą zabronione jest wykorzystywanie „aplikacji mobilnych”.

Przewóz na „aplikację” mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający licencję „TAXI”.

Wsiadając do taksówki należy zwrócić uwagę czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek oraz czy wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator z danymi kierowcy (imieniem, nazwiskiem i zdjęciem).

źródło: UM Warszawa

Reklama