Ursynowska Wyprzedaż Garażowa 2023

Ursynowska Wyprzedaż Garażowa

Zapraszamy na pierwszą w 2023 roku Ursynowską Wyprzedaż Garażową!

Garażówki odbywają się na urzędowym parkingu (al. KEN 61) w wybrane niedzielę miesiąca, od 26 marca do 3 grudnia 2023 roku, w godz. 10.00 – 16.00.

 Terminy garażówek:

  • 26 marca,
  • 23 kwietnia,
  • 28 maja,
  • 25 czerwca,
  • 30 lipca,
  • 27 sierpnia,
  • 24 września,
  • 22 października,
  • 19 listopada,
  • 3 grudnia

Rejestracja zaczyna się w poniedziałek, 20 marca, czyli na 6 dni przed garażówką, o godz. 8.00 i trwać do środy, do godz. 23.59.

Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji wystawca otrzyma e-mail potwierdzający udział w garażówce, z informacją o numerze miejsca. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu będzie okazanie przed wjazdem/wejściem wypełnionej i wydrukowanej karty rejestracyjnej z numerem miejsca.

Zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc. Po wyczerpaniu będzie możliwość zapisania się na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji zapisanego wystawcy, pierwszej osobie z listy będzie automatycznie przydzielane zwolnione miejsce. O czym zostanie poinformowana w wiadomości e-mail.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w garażówce wystawca ma obowiązek wysłania powiadomienia na stronie garazowka.ursynow.warszawa.pl na minimum 48h przed rozpoczęciem wydarzenia (w e-mailu potwierdzającym uczestnictwo będzie wysłany kod do wykorzystania przy rezygnacji lub link bezpośrednio do rezygnacji). Niewysłanie takiej informacji i niestawienie się na wydarzenie może skutkować odmową uczestnictwa w kolejnych garażówkach.

Dla osób wykluczonych cyfrowo możliwa będzie także rejestracja osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 (w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00).

Wejście oraz wjazd samochodem wystawców na urzędowy parking możliwy będzie w godz. 9.00 -10.00. Samochody po rozpakowaniu będą musiały opuścić teren wyznaczony na garażówkę. Ponowny wjazd po rzeczy możliwy będzie od godz. 15.30. Wystawcy zobowiązani są, po zakończeniu garażówki, do pozostawienia udostępnionego miejsca czystego i w nienaruszonym stanie. Zabronione jest również pozostawianie niesprzedanych rzeczy przy koszach na śmieci.

Miejsca wystawców, którzy nie pojawią się do godz. 10.30, będą udostępnione osobom oczekującym na wolne miejsca.

Ważna informacja: w tym roku zmienia się sposób rejestracji – będzie się odbywała na stronie internetowej garazowka.ursynow.warszawa.pl.

Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin dostępny na stronie  https://ursynow.um.warszawa.pl/…/ursynowska-wyprzedaz…

Przeczytaj też:

Wydarzenia weekend – klik
Reklama