Toruńskie dworce wypięknieją

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
Toruńskie dworce wypięknieją.
Toruńskie dworce Miasto i Wschodni zostaną zmodernizowane, a pomiędzy nimi powstanie drugi tor, który zwiększy przepustowość linii – podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektu BiT City II.

Wykonawcą projektu została spółka Transprojekt Gdański. Podpisanie umowy między wykonawcą projektu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP SA a Miastem Toruń odbyło się w dniu 19 sierpnia 2019 roku na peronie Dworca Wschodniego. W spotkaniu udział wzięli także Iwona Michałek, sekretarz stanu Ministerstwo Edukacji Narodowej, Jak Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski.

– Będą to bardzo istotne zmiany nie tylko obu dworców, ale także linii kolejowych łączących te miejsca. Modernizacja obejmie także urządzenia stacyjne, urządzenia związane z prędkością i możliwością przemieszczania pociągów. Na dworcach obsługa pasażerska także będzie nowoczesna i przystosowana do współczesnych wymogów. Wykonane zostanie także przebicie tunelu pod Dworcem Miasto aż do ul. Sowińskiego – zapowiada prezydent Torunia Michał Zaleski.

Dokumentacja projektowa dla zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II” jest krokiem ku realizacji inwestycji, która ułatwi komunikację, zwiększy dostępność do kolei w Toruniu i regionie.

Na etapie projektowania miasto przeznaczy na ten cel ok. 3,5 mln zł. Wartość całego zadania wynosi prawie 12 mln zł brutto. Dokumentacja powstanie do listopada 2021 r. – Dokumentacja będzie oddawana etapami, np. dokumentacja dotycząca przebudowy obiektów dworcowych zostanie oddana wcześniej, co umożliwi szybsze rozpoczęcie prac związanych z ich rewitalizacją. Natomiast dokumentacja prac najtrudniejszych, dotyczących m.in. trakcji kolejowej, szyn, peronów, będzie powstawać nieco dłużej i zakończy się w 2021 roku – wyjaśnia prezydent Michał Zaleski. Jak podkreśla prezydent, PKP i miasto będą zabiegali o środki Unii Europejskiej z nowego okresu programowania, który rozpoczyna się w 2021 roku, na wykonanie prac budowlanych, modernizacyjnych i przebudów.

Dla mieszkańców Torunia, jak i dla pasażerów ważną informacją jest to, że w ramach projektu BiT City II zmodernizowane zostaną dwa dworce: Toruń Wschodni i Toruń Miasto. Ich przebudowa będzie prowadzona w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Poprzez eliminację barier architektonicznych i zastosowanie nowych rozwiązań oba dworce będą w pełni dostosowane do potrzeb użytkowników o ograniczonej możliwości poruszania się: osób starszych, podróżnych z niepełnosprawnościami, pasażerów dziećmi lub osób z dużymi bagażami. W budynkach zainstalowany zostanie system informacji pasażerskiej: głosowej i wizualnej (wyświetlacze).

Jak informuje PKP SA, prace na dworcu Toruń Wschodni obejmą modernizację budynku oraz przebudowę i zagospodarowanie terenu przydworcowego. Z uwagi na duży potencjał komercyjny zrewitalizowany zostanie także budynek administracyjny znajdujący się obok dworca. Na parterze dworca znajdą się hol główny poczekalni, kasy biletowe, toalety oraz pomieszczenia usługowe (kiosk, gastronomia). Przestrzeń na pierwszym piętrze zostanie wykorzystana na potrzeby obsługi dworca oraz na cele techniczne.

Na stacji Toruń Miasto zmodernizowany zostanie cały kompleks budynków PKP: dworzec, „stara apteka” i tzw. „stare szalety”. Na parterze umiejscowione będą kasy, poczekalnia, toalety i przestrzeń dla najemców komercyjnych, na pierwszym piętrze zaś planowane jest urządzenie hostelu. Oddanie dworców do użytku pasażerów planowane jest na połowę 2022 r.

PLK planują zmodernizować stacje Toruń Wschodni i Toruń Miasto. Trzy perony na stacji Toruń Wschodni będą dłuższe i wyższe, co ułatwi korzystanie z pociągów. W koncepcji wykonawca ma uwzględnić budowę czwartego peronu. Do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zostanie dostosowane przejście pod torami, m.in. zaplanowano montaż wind na peron. Projekt obejmuje też remont wiat.

Na stacji Toruń Miasto zmodernizowany zostanie peron. Dokumentacja uwzględnia także przedłużenie przejścia podziemnego do ul. Sowińskiego. Obie stacje zostaną wyposażone w nowoczesny i czytelny system informacji pasażerskiej.

Między dworcami pod Placem Pokoju Toruńskiego powstanie drugi tor o długości 400 m, który pozwoli na likwidację „wąskiego gardła” i zwiększenie przepustowości linii (nr 353). Zmodernizowane zostanie 6 km torów oraz sieć trakcyjna. Nowy system sterowania zwiększy bezpieczeństwo i sprawność prowadzenia ruchu kolejowego. Dokumentacja ma uwzględnić szybszy przejazd pociągów od 60 do 120 km/h, w miejscu obecnych 40-100 km/h. Nad Wisłą zaplanowano remont mostu kolejowego z 1873 r. oraz mostu nad Strugą Toruńską.

Miasto Toruń, w ramach swojego zakresu prac, planuje przebudowę ul. Sowińskiego oraz ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego. Przy dworcu Toruń Wschodni powstanie węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Żółkiewskiego i Curie-Skłodowskiej. Na moście kolejowym miasto zbuduje kładkę pieszo-rowerową. Przebudowana zostanie kładka Garbaty Mostek nad linią (nr 353), która łączy ul. Chrobrego z ul. Sobieskiego.

Źródło: UM Toruń

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.