Taneczna Wigilia Niepodległości

Taneczna Wigilia Niepodległości / Dancing Independence Eve.

Obery i polki, fokstroty, tanga, slowfoxy i wiele innych czyli taneczne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Już w sobotę 10 listopada w przededniu Narodowego Święta Niepodległości zapraszamy na wspólną zabawę w sercu Warszawy.
Do tańca zapraszamy wszystkich – tych, którzy potrafią i tych, którzy jeszcze nie czują się pewnie na parkiecie. 11.11.2018 to szczególny dzień, zachęcamy więc do nieformalnej formy uczczenia go, podczas naszej tanecznej wigilii 🙂 Jednocześnie będziemy świętować 6 urodziny Fundacji!

Gwarantujemy godziny wybornej zabawy w czasie której do tańca zagrają Kapela Witka Brody, Orkiestra Taneczna Bonanza, Kapela Dobrzeliniacy oraz Kapela Romana Wojciechowskiego.

Polska muzyka tradycyjna to element wspólnego dziedzictwa niematerialnego, który trochę wypadł z naszej świadomości. Chcielibyśmy, żeby tego dnia połączyło nas jej brzmienie.

Odbędą się warsztaty tańca, więcej informacji wkrótce!

Zapraszamy serdecznie do wspólnego świętowania!

Wystąpią:

Kapela Witka Brody – polski zespół folkowy powstały w 1992 roku. Muzycy w repertuarze mają utwory świeckie i religijne z
obszaru I Rzeczypospolitej, pochodzące ze zbiorów Oskara Kolberga, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Katedry
Etnomuzykologii Sakralnej KUL i własne.

Orkiestra Taneczna Bonanza – młody zespół mający w repertuarze tradycyjne obery i polki, nowsze fokstroty, tanga,
slowfoxy i walce, aż do radiowych przebojów wodewili, które znał każdy przedwojenny bywalec miejskich dancingów.

Kapela Dobrzeliniacy – założona w 1978 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzelinie. Obecnie
działa pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żychlinie. Repertuar kapeli i styl wykonawczy kształtują wpływy trzech regionów etnograficznych: Łowickiego, Kujaw, Łęczyckiego. Muzykanci występują w strojach łowickich, choć mieszkają poza granicami dawnego Księstwa Łowickiego.

Kapela Romana Wojciechowskiego – zespół Romana Wojciechowskiego, skrzypka z regionu opoczyńskiego. Laureat
Nagrody Kolberga w 2012 r. Urodził się w 1949 r. w Ciebłowicach Dużych, na codzień mieszka w Tomaszowie Mazowieckim. Kapela ma w swoim repertuarze głównie oberki „śpiewane” z regionu opoczyńskiego i rawsko-opoczyńskiego (nazywane przez niektórych muzyków z tego regionu oberkami „weselnymi”, „ciągłymi”, bądź „śpiwokami”)


ENGLISH

Oberkas and polkas, foxtrots, tangos, slowfoxes and many others: the dance celebration of the 100th anniversary of regaining independence. On Saturday November 10, on the eve of the National Independence Day, we invite you to celebrate together in the heart of Warsaw.

We invite everyone to dance – those who can and those who do not feel confident on the dance floor yet. 11.11.2018 is a special day, we encourage you to an informal way of celebrating on our dancing Independence day eve 🙂 At the same time, we will celebrate the Foundation’s 6th birthday!

We guarantee hours of great fun during which will listen to the Witek Broda Band, the Bonanza Dance Orchestra, the Dobrzeliniacy Band and the Roman Wojciechowski Band performances.

Polish traditional music is an element of the common intangible heritage that has fallen out of our consciousness. On that special day, we want the sounds of this music to connect us to each other.

We cordially invite you to celebrate together!

Performers:

Kapela Witka Brody – Polish folk band formed in 1992. Musicians have in their repertoire both secular and religious works from the area of ​​the First Polish Republic, from the collections of Oskar Kolberg, the Art Institute of the Polish Academy of Sciences, and the Chair of sacral ethnomusicology KUL and from their own collection.

Bonanza Dance Orchestra – a young band with traditional oberkas and polkas in their repertoire, newer foxtrots, tango, slowfoxes and waltzes, up to the vaudeville radio hits that every participant of the pre-war dancings knew.

Dobrzeliniacy band – founded in 1978 at the Communal Cultural Center in Dobrzelin. Now operates under the patronage of the Municipal and Communal Culture Center in Żychlin. The band’s repertoire and performance style are shaped by the influence of three ethnographic regions: Łowickie, Kujawy and Łęczyckie. The musicians perform in the Łowicz costumes, although they live outside the boundaries of the former Duchy of Łowickie.

Roman Wojciechowski’s band – Roman Wojciechowski is a violinist from the Opoczno region. Laureate of the Kolberg Awards in 2012. Born in 1949 in Ciebłowice Duże, he lives in Tomaszów Mazowiecki. The band has in its repertoire mainly obereks from the region of Opoczno and Rawsko-Opoczyńskie (called by some musicians from this region „wedding”, „continuous”, or „spiwoki” oberkas).

SOBOTA/SATURDAY
10/11/2018
godz. 20:00

WEJŚCIE/TICKETS:
20 zł/15 zł w przedsprzedaży / presale

Adres/Adress:
Nowy Świat Muzyki
ul. Nowy Świat 63

Organizatorzy/Organizers: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz Dom Tańca

FB-klik

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.