Spotkanie z Ferranem Barenblitem, dyrektorem MACBA

Spotkanie z Ferranem Barenblitem, dyrektorem MACBA.

Gościem spotkania w ramach cyklu Curating Institution będzie Ferran Barenblit, dyrektor Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

Rozmowę z Ferranem Barenblitem poprowadzi dr Piotr Rypson, kurator, historyk sztuki, autor kilku książek, były redaktor naczelny „Obiegu” oraz kurator w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Curating Institution to program spotkań w formie dyskusji, wykładów lub seminariów. Do udziału w nim zapraszani są zarówno kuratorzy, jak i dyrektorzy cenionych i ważnych zagranicznych instytucji sztuki współczesnej. Refleksji poddawane są strategie, projekty i myśl teoretyczna, stojące za kształtowaniem krytycznej instytucji w globalnym obiegu artystycznym.

8 stycznia 2019, godz. 18:00

Zamek Ujazdowski w Warszawie

Wstęp wolny

FB-klik

Partner: Embajada de España en Polonia / Ambasada Hiszpanii w Polsce

Ferran Barenblit (Buenos Aires, 1968)

Ferran Barenblit studiował historię sztuki na Uniwersytecie Barcelońskim (1991) i muzealogię na Uniwersytecie Nowojorskim (1995).

Od 2008 roku kieruje pracą CA2M (Centro de Arte de Mayo de la Comunidad) w Madrycie. Muzeum to, założone w 2008 roku w Móstoles, centralnej dzielnicy Madrytu, prowadzi ożywioną działalność w stałym kontakcie z odbiorcami, oferując im bogaty program: wystawy, wydarzenia publiczne, projekty edukacyjne i wydawnicze.

Od 2002 do 2008 roku Barenblit był dyrektorem Centre d’Art Santa Mònica, galerii sztuki współczesnej funkcjonującej pod auspicjami Generalitat de Catalunya. W tym czasie zaprezentowano tam projekty lokalnych i zagranicznych artystów takich jak Martí Anson, Alicia Framis, Christian Jankowski, Dora García, Jiri Kovanda, Maria Nordman, Esther Partegàs i Fernando Sánchez Castillo.
W latach 1996-1991 i 2000-2001 był głównym kuratorem cyklu imprez Espai 13 w Fundació Joan Miró, gdzie zorganizował piętnaście wystaw. W 2001 roku był kuratorem wystawy Ironia w tymczasowych galeriach fundacji, poświęconą radykalnym przemianom sztuki od lat sześćdziesiątych XX wieku. Od 1994 do 1996 roku był asystentem kuratora w The New Museum w Nowym Jorku, gdzie współpracował z dyrektor Marcią Tucker.
Barenblit wygłaszał wykłady na uniwersytetach i w muzeach na całym świecie, w tym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i w Santa Barbara, Uniwersytecie Stanowym Arizony, Otis School of Art w Los Angeles, Cincinatti Arts Center, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Buenos Aires, Universidad Santa Cecilia w São Paulo, Université Paris III – Sorbone Nouvelle, Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze, na Biennale w Wenecji, w Townhouse w Kairze, Indian Art Fair w New Dehli i Stowarzyszeniu Japońskich Krytyków Sztuki w Tokio. W latach 2006-2011 wygłaszał gościnne wykłady w Royal College of Art w Londynie, w ramach programu Curating Contemporary Art. W 2008 roku był jednym z kuratorów Site Santa Fe Biennial w Meksyku, a w 2014 był członkiem jury Bienal de Cuenca w Ekwadorze. Brał udział w opracowywaniu strategii rozwoju kultury dla Madrytu. W latach 2002-2008 był reprezentantem Generalitat de Catalunya w radzie programowej centrum sztuki Hangar.

Jest członkiem ACCA (Katalońskiego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, w którego radzie zasiadał w latach 2000-2002), IKT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Kuratorów Sztuki Współczesnej, w którego radzie zasiadał w latach 2011-2014), ADACE (Stowarzyszenia Hiszpańskich Kuratorów Sztuki Współczesnej, w którego radzie zasiada od 2007 roku) i CIMAM (Międzynarodowego Komitetu Muzeów i Kolekcji Sztuki Współczesnej).

Dr Piotr Rypson
kurator wystaw, krytyk sztuki, historyk literatury i kultury wizualnej, ekspert w dziedzinie edukacji elektronicznej. Były Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.
W latach 1978-81 współpracownik Galerii Remont. Od 1984 do 1988 roku prowadził wydawnictwo grupy teatralnej „Akademia Ruchu”. Od 1988 roku współredaktor, a od 1990 do 1995 roku redaktor naczelny miesięcznika sztuki „Obieg”. Kurator Zbiorów i Galerii Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (1993-1996).
W latach 1990-2011 m.in. wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Galerii Foksal, członek Rady Fundacji Kultury, komisji MKiDN, wykładowca Podyplomowego Studium Muzealniczego Uniwersytetu Warszawskiego, Rhode Island School of Design, Miami Ad School. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOM. Członek Rady Programowej Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanym oraz Muzeum Literatury w Warszawie. Członek grona ekspertów Komisji Europejskiej ds. przyszłości portalu Europeana. Przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowego Biennale Plakatu (2013-2017). Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ICOM Polska (2018- ).

Autor wielu książek – m.in. „Czerwony monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm” (2017); „Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949” (2011, 2017); „Piramidy, słońca, labirynty” (2002); „Książki i Strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku” (2000), „Obraz słowa. Historia poezji wizualnej” (1989) – oraz blisko 200 artykułów, esejów, tekstów w katalogach i recenzji drukowanych w Polsce i zagranicą.
Autor wystawy poświęconej Tadeuszowi Peiperowi (2015). Ostatnio przygotował wystawę „Krzycząc: Polska! Niepodległa – 1918” w Muzeum Narodowym w Warszawie (2018).

Wstęp wolny.
Spotkanie odbędzie się w Laboratorium, w Sali im. W. Krukowskiego.

Więcej o cyklu Curating Institution: http://u-jazdowski.pl/program/program-spoleczny/curating-institution
—————

Talk with Ferranem Barenblitem, director of MACBA within the moderated by frames of {Curating Institution}

Moderated by Piotr Rypson

Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art invites to meeting with Ferran Barenblit, director of Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

Project Curating Institution is a public program based on discusions, lectures or seminars. We invited curators as well as directors of major international art institutions. We would like to refers to the strategies, projects and theoretical background which develop critical institution in the global circulation of art.

Partner: Embajada de España en Polonia / Ambasada Hiszpanii w Polsce

Ferran Barenblit (Buenos Aires, 1968)
Ferran Barenblit studied Art History at the Universitat de Barcelona (1991) and Museology at New York University (1995). Since 2008 he has been director of CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. CA2M opened in Móstoles, in the metropolitan area of Madrid, that year as a lively museum, in contact with its audiences and with an intense programme of exhibitions, public activities, education programmes and publications.
From 2002 to 2008 Barenblit was director of the Centre d’Art Santa Mònica, a space dedicated by the Generalitat de Catalunya to contemporary art. During that time, the Centre d’Art Santa Mònica presented projects by national and international artists, such as Martí Anson, Alicia Framis, Christian Jankowski, Dora García, Jiri Kovanda, Maria Nordman, Esther Partegàs and Fernando Sánchez Castillo.
In 1996–98 and 2000–1, Barenblit was the chief curator of Espai 13, at the Fundació Joan Miró, where he organised some fifteen exhibitions. In 2001 he was also the curator of the exhibition Ironia, held in the temporary exhibition galleries of the Fundació, and dedicated to the radical changes in art since the 1960s. From 1994 to 1996, he was assistant curator at The New Museum, New York, where he worked with the director Marcia Tucker.
Barenblit has lectured in universities and museums around the world, including: UC Berkeley; UC Santa Barbara; Arizona State University; Otis School of Art, Los Angeles; Cincinatti Arts Center; Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad de Buenos Aires; Universidad Santa Cecilia, São Paulo; Université Paris III – Sorbone Nouvelle; Royal Academy of Fine Arts, Copenhagen; Venice Biennale; Townhouse, Cairo; Indian Art Fair, New Delhi; Association of Japanese Art Critics, Tokyo. He was guest lecturer for the Curating Contemporary Art programme of the Royal College of Art, London, from 2006 to 2011. In 2008 he was co-curator of the Site Santa Fe Biennial, New Mexico, and in 2014 he was a member of the jury of the Bienal de Cuenca, Ecuador. He collaborated in the preparation of the Strategic Culture Plan for the city of Madrid. In 2002–8 he was the representative of the Generalitat de Catalunya for the Programming Committee at Hangar.
He is a member of: ACCA, Catalan Association of Art Critics (Board: 2000–2); IKT, International Association of Contemporary Art Curators (Board: 2011–14); ADACE, Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (Board since 2007); CIMAM, International Committee for Museums and Collections of Modern Art.

Piotr Rypson

Piotr Rypson is a curator, art critic, literary and visual culture historian, and an expert in digital education, the former deputy director of the National Museum in Warsaw.
After his collaboration with Remont Gallery in 1978–81, Piotr Rypson became the head of the publishing house of the “Akademia Ruchu” theatre group from 1984–1988. In 1988 he became a co-editor, and then in 1990–1995 the editor of Obieg, an art monthly. Piotr Rypson also worked as the curator of the Collection and Galleries of the Centre for Contemporary Art in Warsaw (1993–1996).
From 1990–2011 Piotr Rypson was also vice-president of the International Association of Art Critics (AICA), president of the Programme Board of the Foksal Gallery Foundation, member of the Culture Foundation Board, Ministry of Culture and National Heritage committees, lecturer of the Post-Graduate Course in Museology at the Warsaw University, and member of the EU expert comittee on the future of the Europeana portal. In 2018 Piotr Rypson became the chairman of the Programme Board of the International Poster Biennale (2013–2017) and chairman of the Polish National Comittee ICOM Poland.
He is the author of a number of books – e.g. „Czerwony monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm” (2017) („The Red Assembler. Mieczysław Berman – the graphic designer who designed the Polish communism” (2017), „Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949” („On our own. Polish graphic design in 1919-1949”) (2011, 2017). „Piramidy, słońca, labirynty”. („Pyramids, suns, labirynths”) (2002), „Książki i Strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku” („Polish avant-garde and artistic books in the 20th century”) (2000), „Obraz słowa. Historia poezji wizualnej” (1989) – and almost 200 articles, essays, catalogue entries and reviews printed in Poland and abroad.
Piotr Rypson is also the author of the exhibition devoted to Tadeusz Peiper (2015). He recently prepared the exhibition „Krzycząc: Polska! Niepodległa – 1918” („Shouting: Poland! Independence 1918”) at the National Museum in Warsaw (2018).

Admission is free.
Meeting will take place in Audytorium Hall, Laboratory.

More about Curating Institution: http://u-jazdowski.pl/en/programme/social-projects/curating-institution

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.