Sławomir Paszkiet nowym dyrektorem Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Komisja konkursowa wybrała dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Dyrektorem nowej miejskiej instytucji kultury został Sławomir Paszkiet, którego koncepcja programowa i organizacyjna najlepiej spełniła oczekiwania komisji konkursowej.

Reklama
Reklama

W pierwszym etapie postępowania konkursowego spośród 8 kandydatów, którzy złożyli swoje oferty, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 5 osób, spełniających wymagania formalne. 23 stycznia odbyły się rozmowy z kandydatami na temat proponowanych przez nich autorskich koncepcji programowych i organizacyjnych Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Komisja obradowała w składzie: Aldona Machnowska-Góra – p.o. dyrektor koordynator ds. Kultury i Komunikacji Społecznej, Tomasz Thun-Janowski – dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Małgorzata Naimska – zastępca dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Joanna Mytkowska – dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Maciej Jarosz – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Sylwia Chutnik – prezeska Fundacji MaMa.

Był to drugi konkurs na dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Poprzedni, przeprowadzony w 2018 roku, został nierozstrzygnięty – żaden z kandydatów nie spełnił wymagań określonych w ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum.

Reklama
Reklama

Zaproponowana autorska koncepcja programowa i organizacyjna Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w najwyższym stopniu spełniała oczekiwania komisji konkursowej. Propozycja autorstwa Sławomira Paszkieta najpełniej odzwierciedla założenia sformułowane w ogłoszeniu konkursowym. Muzeum będzie łączyło działania muzealne z działaniami kulturalnymi i edukacyjnymi przy szerokiej współpracy z wieloma polskimi i zagranicznymi podmiotami, upowszechniając w przyjazny i nowoczesny sposób wiedzę o życiu, działalności naukowej i dokonaniach Noblistki.

Sławomir Paszkiet – renowator zabytków architektury, filolog, absolwent wrocławskiej niderlandystyki i studiów doktoranckich na UJ. Był m.in. kierownikiem Ośrodka Kultury Niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim, attaché kulturalnym i prasowym Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie, dyrektorem Biura Polskiej Izby Książki, rzecznikiem prasowym Biura Rady m.st. Warszawy i nauczycielem akademickim (UJ, UKSW). Od lat propaguje kulturę niderlandzką w Polsce. Jako członek zarządu Fundacji Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego TERPA stara się ratować ślady osadnictwa olęderskiego w Polsce oraz polskie dziedzictwo za granicą. Od lat propaguje kulturę niderlandzką w Polsce. Z zamiłowania tłumacz i audiodeskryptor. W jego dorobku translatorskim znajdują się powieści, reportaże literackie, literatura dla dzieci i młodzieży oraz wiersze flamandzkich i holenderskich autorów. Należy do  Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, w ramach którego walczy m.in. o należny status autora przekładu. Ukończył podyplomowe studia administracji samorządowej, obecnie studiuje muzealnictwo na Wydziale Historycznym UW. Jest autorem lub współautorem wystaw dot. literatury i wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Holandii oraz wielu filmów promujących czytelnictwo i tłumaczy.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie zostało utworzone przez Polskie Towarzystwo Chemiczne w 1967 roku, za zgodą i z pomocą polskiej i francuskiej części rodziny Marii Skłodowskiej-Curie. W uroczystości otwarcia uczestniczyli między innymi córka Marii i Piotra Curie – Ewa Labouisse-Curie z mężem, wnuki – Hélène Langevin-Joliot i Pierre Joliot, dzieci Ireny i Frédérica Joliot-Curie, oraz dziewięciu laureatów Nagrody Nobla. Muzeum mieści się w Warszawie przy ulicy Freta 16 w XVIII-wiecznej, kilkakrotnie przebudowywanej kamienicy. Wmurowana w latach 30. XX wieku tablica upamiętnia narodziny Marii w tym miejscu i dokonane później przez nią odkrycia.

Reklama
Reklama

Ekspozycja stała muzeum pełni wiodącą rolę w prezentacji i upamiętnieniu zarówno sylwetki uczonej, jak i jej pracy naukowej. Na wystawie prezentowany
jest zbiór autentycznych notatek i listów Marii Skłodowskiej-Curie, fotografie, dokumenty oraz rzeczy osobiste noblistki. Ekspozycja ukazuje między innymi jej aktywność podczas I wojny światowej, zaangażowanie na rzecz nauki oraz organizację Instytutów Radowych w Paryżu i w Warszawie. Fragment ekspozycji, laboratorium uczonych z oryginalnymi urządzeniami i replikami przyrządów, przybliża miejsce, w którym Maria z mężem dokonali odkrycia polonu i radu. Unikalną atmosferę minionych epok przywołuje także mały salonik Skłodowskich, meble, w tym biblioteczka, w której znajdują się oprawione w skórę książki należące do ojca Marii, Władysława Skłodowskiego, oraz dzieła polskiego chemika, Stanisława Kostaneckiego. Na ekspozycji możemy zobaczyć rodzinne portrety, XIX-wieczny zegar oraz oryginalny czarny płaszcz z żorżety, który należał do Marii Skłodowskiej-Curie.
Biblioteka Muzeum gromadzi książki dotyczące uczonej i jej pracy naukowej oraz publikacje z dziedziny historii chemii. Muzeum wspomaga merytorycznie szkoły oraz wszystkich zainteresowanych postacią Marii Skłodowskiej- Curie.

W lipcu 2018 r. Miasto Stołeczne Warszawa i Polskie Towarzystwo Chemiczne podpisały umowę o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury „Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie”. Współprowadzenie Muzeum pozwoli na intensywny rozwój placówki. Pozytywnie wpłynie na inwestycje, między innymi takie jak realizacja nowej wystawy stałej, która będzie podstawą do konstruowania programów edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. Zwiększy się liczba proponowanych przez Muzeum wystaw czasowych, wydawnictw muzealnych, spotkań promocyjnych i konferencji. Współpraca ta pozwoli na przeprowadzenie konserwacji i digitalizacji muzealiów, jak również na stałe uzupełnianie zbiorów archiwalnych. Rozwijające się w ten sposób Muzeum będzie cennym warsztatem edukacyjnym, gwarantującym upamiętnienie osoby i dzieła Marii Skłodowskiej-Curie.

źródło: UM Warszawa

[quads id=3]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.