Rusza akcja „Nie daj się nabić w butelkę. Z alkoholem nie wygrasz”

Ruchomy mural na rzecz świadomości alkoholowej

Po alkohol sięga coraz więcej młodych, dlatego m.st. Warszawa rozpoczęło kampanię społeczną pod hasłem „Nie daj się nabić w butelkę. Z alkoholem nie wygrasz”.

Według statystyk wiek inicjacji alkoholowej obniża się z roku na rok. 80% uczniów z grupy wiekowej 15-16 lat zadeklarowało, że piło alkohol przynajmniej raz w ciągu całego swojego życia. W grupie 17-18 lat było to 92,8% uczniów.

Głównym założeniem miejskiej kampanii jest uświadomienie młodym ludziom, że spożywanie alkoholu może mieć bardzo destrukcyjny wpływ na ich obecne życie: obniżony nastrój, wstyd za swoje zachowanie, przekroczenie granic innej osoby.

Celem akcji jest także zwrócenie uwagi na powszechną akceptację picia alkoholu, który nie jest postrzegany jako niebezpieczna używka.

Kampania realizowana jest głównie w mediach społecznościowych: YouTube, TikTok, Facebook, m.in. do współpracy zaproszono Marcina Kruszewskiego, znanego młodzieży z kanału „Prawo Marcina” na TikToku i YouTube.

Kampanii towarzyszy spot pod nazwą „Gra w butelkę” oraz wielkoformatowy mural, który oglądać można przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Anielewicza w Warszawie. Pojawienie się muralu związane jest z konkursem dla młodzieży, w którym nagrodą będzie możliwość realizacji wspólnego nagrania z Marcinem Kruszewskim.

Przed produkcją spotu zorganizowano warsztaty z licealistami, z którymi rozmawiano o realnych doświadczeniach i obawach związanych z alkoholem. Efektem tego spotkania było wyłonienie zagrożeń, które rzeczywiście nurtują młodych ludzi i są bezpośrednio związane z piciem alkoholu.

Merytorycznym opiekunem kampanii jest dr Bohdan Woronowicz, certyfikowany specjalista terapii uzależnień i laureat Nagrody m.st. Warszawy. Doktor Woronowicz założył Ośrodek Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, którym kierował przez 35 lat. Obecnie jest prezesem zarządu Fundacji „Zależni-Nie-Zależni”.

Kampania powstała na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy oraz Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Więcej informacji na temat kampanii: grawbutelke.rodzinnawarszawa.pl/.

źródło: UM Warszawa


Przeczytaj też:

Magiczny Botaniczny 2022

Magiczny Botaniczny już otwarty – klik
Wydarzenia w Warszawie weekend – klik
Reklama