Rozwody wszystko co powinieneś wiedzieć

Rozwody wszystko co powinieneś wiedzieć

Rozwód to formalne i prawne zakończenie małżeństwa. Wymaga on zgody obojga małżonków lub orzeczenia sądu w przypadku braku porozumienia między nimi. Po rozwodzie małżonkowie tracą status małżeński i mogą ponownie zawrzeć małżeństwo. W zależności od kraju, procedura rozwodu może się różnić.

Aby uzyskać rozwód, należy przede wszystkim złożyć starannie przygotowany pozew o rozwód do sądu. W pozwie należy wskazać powód rozwodu oraz przedstawić niepodważalne dowody na poparcie swojego stanowiska. W zależności od kraju, mogą być wymagane różne powody rozwodu, takie jak niezgodność charakterów, nieporozumienia, zdrada, brak komunikacji. stosowanie przemocy domowej. Jeśli oboje małżonkowie zgadzają się na rozwód i są w stanie dojść do porozumienia co do warunków rozwodu (np. opieki nad dziećmi, podziału majątku), rozwód może być przeprowadzony w trybie pojednawczym i szybciej niż rozwód sporny. Jeśli jednak małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, rozwód będzie musiał być orzeczony przez sąd. W takim przypadku, sąd przeprowadzi rozprawę, wysłucha argumentów obu stron i wyda wyrok.

Warto pamiętać, że przed rozwodem należy przeprowadzić podział majątku wspólnego, rozwiązać kwestię opieki nad dziećmi i alimentów. Może to być skomplikowane i trudne, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika.

Jakie są przesłanki do uzyskania rozwodu

Przesłanki do uzyskania rozwodu różnią się w zależności od kraju i systemu prawnego. W niektórych krajach wymagane jest udowodnienie winy jednego z małżonków, podczas gdy w innych rozwód może być udzielony na podstawie zgody obojga małżonków lub okresu separacji.

Niektóre z przesłanek, jakie mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu rozwodu to:

 • niezdolność do pożycia małżeńskiego,
 • zdrada,
 • przemoc domowa,
 • separacja przez pewien okres czasu,
 • nieodwracalne rozpadanie się małżeństwa.

Ponadto, niektóre kraje wymagają przeprowadzenia mediacji lub terapii małżeńskiej przed wniesieniem pozwu o rozwód.

Jakie mogą być możliwe rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej?

Rozwody mogą mieć następujące rozstrzygnięcia:

 1. Uznanie rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków.
 2. Uznanie rozwodu bez orzeczenia o winie.
 3. Odrzucenie pozwu o rozwód.
 4. Uznanie separacji z możliwością późniejszego wniesienia pozwu o rozwód.
 5. Uznanie separacji z możliwością późniejszego wniesienia pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie.
 6. Uznanie separacji bez możliwości późniejszego wniesienia pozwu o rozwód.
 7. Inne, w zależności od okoliczności i ustawodawstwa danego kraju.

Co w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają wspólnie małoletnie dzieci?

Gdy małżonkowie mają dzieci, które są jeszcze niepełnoletnie, sąd przy rozpatrywaniu sprawy rozwodowej bierze pod uwagę dobro najmłodszych. W takim przypadku sąd rozpatruje kwestie opieki nad dziećmi, alimentów oraz kontaktów z dziećmi. W Polsce, w przypadku rozwodu z dziećmi, opieka nad dziećmi przysługuje obojgu rodzicom, chyba że sąd uzna, że jeden z rodziców nie jest w stanie zapewnić dzieciom odpowiedniej opieki. W takiej sytuacji opieka nad dziećmi może być przyznana tylko jednemu z rodziców.

Co do alimentów, w Polsce małżonek, który ma więcej dochodów, jest zobowiązany do ich płacenia na rzecz małżonka i dzieci. Sąd bierze pod uwagę potrzeby dzieci oraz dochody rodziców, aby określić wysokość alimentów. Kontakty z dziećmi są ustalane przez sąd, biorąc pod uwagę dobro dzieci, potrzeby i możliwości obojga rodziców oraz opinię dziecka, jeśli jest ono na tyle dojrzałe, aby wyrazić swoje zdanie.

/artykuł sponsorowany/

Reklama