Przesyłki poza UE: co trzeba wiedzieć?

Przesyłki poza UE

Międzynarodowe przesyłki kurierskie realizowane pomiędzy krajami Unii Europejskiej są traktowane w praktycznie identyczny sposób jak przesyłki krajowe. Główną różnicę stanowi rzecz jasna odległość. Sprawia ona, że zazwyczaj odbiorca musi poczekać na paczkę lub towar nieco dłużej, chociaż zdarza się, że paczki do sąsiednich krajów docierają błyskawicznie. Inaczej wygląda wysyłka poza granice Unii Europejskiej. Nie każdy kurier podejmuje się tego zadania, a sama procedura wiąże się z dodatkowymi kosztami i koniecznością przygotowania dokumentacji. Co warto wiedzieć o realizacji przesyłek poza Unią Europejską?

Specjalizacja firm kurierskich

Chociaż konkurencja na rynku kurierskim jest w Polsce bardzo duża i działają tu przede wszystkim duże międzynarodowe podmioty, nie wszystkie świadczą wysyłkę poza Unię Europejską. Ponadto poszczególni przewoźnicy są wyspecjalizowani w transporcie przesyłek o różnym charakterze. Przesyłkę kurierską w formie paczki można nadać poza teren Unii między innymi za pośrednictwem przewoźników TNT,  FedEx, UPS i GLS. Z kolei firmy takie jak IGS Schreiner czy PEKAES realizują poza Unię Europejską wyłącznie duże przesyłki paletowe. To pierwsza oferuje nawet transport morski i kolejowy, a nawet wysyłkę ADR.

Przesyłki handlowe i niehandlowe

Paczki wysyłane poza Unię Europejską są naturalnie objęte cłem. Nie dotyczy to jednak dokumentacji, do której zaliczają się wszystkie przesyłki wysyłane w kopertach. Pozostałe przesyłki są natomiast objęte procedurą celną. Ze względu na charakter wysyłki można je podzielić na dwie grupy:

  • towary handlowe,
  • towary niehandlowe.

W przypadku towarów niehandlowych, których wartość nie przekracza 1000 €, procedura celna jest uproszczona. W pozostałych przypadkach, niezależnie od wartości towaru, przesyłka musi przejść pełną procedurę celną.

Niezbędna dokumentacja

Opłaty, z jakimi wiąże się wysyłka towaru poza Unię Europejską to cło i podatek. Warto pamiętać, że do uiszczenia tych opłat zobligowany nie jest nadawca, a odbiorca przesyłki. Jeśli towar zostanie objęty procedurą celną, a odbiorca nie dokona opłaty, przesyłka utknie na lotnisku lub w porcie. Wysyłka do niektórych państw może wiązać się z koniecznością przygotowania dodatkowej dokumentacji albo ograniczeniami w kwestii przyjmowania niektórych towarów, na przykład tytoniu i alkoholu.

Wysyłając towar poza teren Unii Europejskiej należy też sporządzić deklarację celną. Służy do tego formularz CN22 lub CN23. Wybór konkretnego formularza zależy od wartości przesyłki, a wartość graniczna to 300 DTS. Co kryje się za tym skrótem? Jest to jednostka przeliczeniowa stosowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ustalenie aktualnego jej kursku należy do Narodowego Banku Polskiego.

Platforma wysyłkowa czyli wygodny sposób no transport przesyłek poza UE

Warto pamiętać, że wysyłka towaru poza teren Unii Europejskiej wiąże się ze znacznie większymi kosztami. Dlatego, aby nie przepłacać, warto skorzystać z pomocy specjalizującego się w tym partnera – platformy wysyłkowej, takiej jak Apaczka (https://www.apaczka.pl/). Platforma współpracuje z wiodącymi kurierami działającymi na polskim rynku i realizującymi między innymi przesyłki międzynarodowe do ponad 150 krajów świata, a więc również poza UE. To najlepszy sposób na znalezienie najkorzystniejszej oferty!

/artykuł sponsorowany/