Project Room 2018

Project Room 2018.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na cykl wystaw młodych polskich artystów. 

Każdego roku ponad trzydziestu ekspertów – kuratorów sztuki, dyrektorów instytucji oraz profesorów szkół artystycznych – zgłasza artystów, którzy ich zdaniem wyróżniają się swoją praktyką artystyczną. Z tej grupy, kuratorzy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wybierają najciekawszych.

26/04—03/06/2018
Grzegorz Stefański
kurator: Szymon Żydek

07/06—15/07/2018
Maria Toboła
kurator: Michał Grzegorzek 

19/07—26/08/2018
Weronika Gęsicka
kurator: Przemek Sowiński 

30/08—07/10/2018
Ania Nowak
kurator: Mateusz Szymanówka

11/10—18/11/2018
Karolina Mełnicka
kurator: Aleksander Celusta

22/11—30/12/2018
Karolina Babińska
kuratorka: Aurelia Nowak

Od 2012 roku w {Project Roomie} powstało ponad 70 wystaw. Wielu spośród ich autorów to dzisiaj uznani twórcy.

Program tegorocznych prezentacji rozpocznie realizacja Grzegorza Stefańskiego, artysty, który przygląda się ciału i jego nieobecności, śledzi minichoreografie swoich bohaterów, rozmontowuje wielkie dzieła kina europejskiego. Na wystawie w U–jazdowskim Stefański pokaże nowe prace wideo. 

Lato należeć będzie do Marii Toboły i Weroniki Gęsickiej. Pierwsza artystka, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pracuje głównie z performansem i wideo, zajmując się granicami żenady. Ironia, gry słów i żarty przepełniają jej poetyckie prace rzeźbiarskie.

Projekty Weroniki Gęsickiej dotyczą pamięci i mechanizmów jej działania. Interesuje się związanymi z tym teoriami naukowymi i pseudonaukowymi, mnemotechnikami oraz różnego rodzaju zaburzeniami. Obszar jej praktyki to, przede wszystkim, fotografia.

Jesienią zobaczymy projekty Ani Nowak i Karoliny Mełnickiej. Nowak zajmuje się głównie choreografią. Tworzy solowe i kolektywne prace, w których eksploruje napięcia języka, niedopowiedzenia i przeobrażenia ciała, podejmuje próbę redefiniowania zmysłowości.

Mełnicką interesuje szczególnie obserwacja metod projektowania przestrzeni i idei dla masowego odbiorcy. Uprawia animację 3D, sztukę wideo, fotografię, obiekt, performans.

Ostatnią odsłoną {Project Roomu} będzie wystawa Karoliny Babińskiej, artystki, która w swoich instalacjach bada relacje między obiektami sztuki i rynkiem.

Wszyscy zaproszeni twórcy otrzymują jednakowy budżet i pełną pomoc producencką ze strony Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Do projektu zaproszeni zostali też młodzi kuratorzy, którzy będą współpracować z artystami. Spośród zaprezentowanych w tym roku solowych projektów międzynarodowe jury wybierze dwie wystawy i nagrodzi je I Nagrodą – w wysokości 20 000 zł i II Nagrodą – 10 000 zł. Zwycięzców poznamy w styczniu 2019 roku.

Więcej informacji: http://u-jazdowski.pl/program/project-room/project-room-2018
______________________________

As part of this year’s {Project Room} programme at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art we will see the latest works of six young artists.

This year’s presentations will start with a work by Grzegorz Stefański, an artist who takes a closer look at body and its absence, monitors mini choreography of his characters and deconstructs the great works of the European cinema. During the exhibition at U–jazdowski Stefański will present his new video works.

Summer will be dedicated to works of Maria Toboła and Weronika Gęsicka. The first artist is a graduate of the University of Arts in Poznań and works mainly with performance and video, analysing the limits of embarrassment. Irony, wordplay and jests are omnipresent in her poetic sculpture works.

Weronika Gęsicka’s projects concern memory and its mechanisms. She is interested in scientific and pseudo-scientific theories on this subject, mnemonics and various types of disorders. Her area of practice is photography.

In autumn we will examine new projects by Ania Nowak and Karolina Mełnicka. Nowak mainly deals with choreography. She creates solo and collective works which explore language gestures, understatements and body metamorphoses and makes an attempt to redefine sensuality.

Mełnicka is particularly interested in observation of methods of designing space and ideas for mass audience. She performs 3D animations, video art, art objects, photography, and performance.

The last presentation of the Project Room will be an exhibition by Karolina Babińska, an artist who studies the relation between art objects and the market through her installations.

More information: 
http://u-jazdowski.pl/en/programme/project-room/project-room-2018

Organizator [Organizer]: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Instytucja finansowana przez [Institution financed by] Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

https://www.facebook.com/events/154154642068319/

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.