Prezydent Warszawy wspiera kupców na Wolumenie

Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy odwiedził kupców bazaru Wolumen, aby zapewnić ich o pełnym wsparciu miasta dla targowiska.

Wolumen jest jednym z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych bazarów w stolicy. Jest miejscem niezwykle istotnym pod względem historycznym, ale przede wszystkim kulturowym, społecznym i ekonomicznym. To targowisko również dla mnie jest bardzo bliskie i nie wyobrażam sobie, aby tego typu miejsce nie miało swojego ważnego akcentu w polityce przestrzennej miasta – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.

Bazar Wolumen powstał w końcu lat 60. XX wieku. Aktualnie od poniedziałku do soboty odbywa się tu targ owocowo-warzywny, natomiast w niedziele dominuje giełda elektroniczna. Wolumen to nie tylko miejsce okazjonalnych zakupów, ale również przestrzeń spotkań warszawiaków, sprzyjająca integracji i budowaniu relacji społecznych. To również miejsca pracy dla setek kupców, które dają szanse na rozwój dzielnicy i pozwalają na samodzielność ekonomiczną jej mieszkańców. Przestrzeń tworzona na potrzeby handlu targowiskowego powinna być bezpieczna, funkcjonalna i estetyczna, zapewniająca możliwość korzystania z przestrzeni publicznej i robienia zakupów mieszkańcom o różnym stopniu zamożności.

Pragnę zapewnić, że osobiście będę nadzorował dalsze prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowego Wawrzyszewa i w szczególności będę przyglądał się propozycjom zmiany sposobu zagospodarowania terenu bazaru Wolumen i opiniom mieszkańców. Pragnę zapewnić, że jestem zdecydowanie za zachowaniem w maksymalnie możliwym zakresie funkcji targowiskowej w tym projekcie planu miejscowego – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa z Wolumenem
Obecnie trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa. Od 9 października do 12 listopada br. projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi do planu były zbierane do 3 grudnia br. Po rozpatrzeniu uwag do planu jest możliwość powstania nowej wersji projektu, który zostanie poddany uzgodnieniom i ponownie wyłożony do publicznego wglądu.

Projekt planu spotkał się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza teren obecnego targowiska Wolumen. Jego lokalizacja jest korzystna a ze względu na sąsiedztwo stacji metra Wawrzyszew. Studium Warszawy przewiduje w tym miejscu centrum lokalne i przestrzenie publiczne o charakterze reprezentacyjnym. Wskazuje to na potrzebę uporządkowania zabudowy, a także rozszerzenie obecnych funkcji, tak by służyły nie tylko mieszkańcom osiedla, ale całych Bielan.  
Aktualny projekt planu miejscowego nie przesądza o możliwościach zagospodarowania terenu. Wyłożenie do publicznego wglądu stanowi obowiązkowy elementem procedury, aby co najważniejsze poznać opinie mieszkańców, inwestorów i wszystkich osób, których plan będzie dotyczył.

To już kolejna próba sformułowania planu dla tego terenu. Jest wiele kwestii spornych – z tematem targowiska na czele. Jego przyszłość to autorski pomysł projektanta planu, który w ten sposób odczytał intencje uczestników wcześniejszych dyskusji. Rozbieżność między wizją urbanisty a oczekiwaniem użytkowników jest wyraźna, ale jej ujawnienie nastąpiło w dobrym momencie.

Intencją planu dla tego terenu jest utrzymanie funkcji usług handlu (wyznaczenie terenów 9U-H i 10U-H z przeznaczeniem podstawowym usług handlu). Projekt planu dopuszcza możliwość zlokalizowania na terenie bazaru hali targowej, w której handel odbywałby się na analogicznych zasadach jak obecnie, jednak z możliwością jej nadbudowy dla potrzeb innych funkcji usługowych (nie jest dopuszczony handel wielkopowierzchniowy).

Na części istniejącego bazaru projekt planu zakłada lokalizację placu publicznego (11 KP-P), na którym dopuszcza się m.in. obiekty handlowe targowiska i kioski handlowo-usługowe o ujednoliconej formie stylistycznej w strefie wyznaczonej liniami zabudowy.
W stolicy jest około 68 bazarów i targowisk jednodniowych oraz ponad 300 miejsc handlowych. Część z nich działa od ponad kilkudziesięciu lat i mimo szybko rosnącej liczby dużych centrów handlowych wciąż cieszy się ogromną popularnością. Miasto podejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców, m.in. przez poprawę funkcjonowania, wyglądu i estetyki warszawskich bazarów oraz oferowanych na nich produktów.

źródło: UM Warszawa / Fot. R.Motyl

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.