Pomnik / Monument – międzynarodowa konferencja o pomnikach

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarnia, Oddziału Muzeum Narodowe w Warszawie, oraz Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski zapraszają na międzynarodową konferencję naukową, poświęconą pomnikom w Europie Środkowo-Wschodniej.

Panele konferencyjne odbywają się w dwóch lokalizacjach:
w dniach 21 i 23 marca – w Muzeum Rzeźby w Królikarni
w dniu 22 marca – w Instytucie Kultury Polskiej UW

Punktem wyjścia do dyskusji będą – obejmujące wymiar materialny, społeczny, kulturowy, historyczny, polityczny i ekologiczny – biografie pomników, które powstawały w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918–2018, zarówno w efekcie polityk oficjalnych, jak i działań wernakularnych. Wśród tematów konferencji znajdą się praktyki związane z pomnikami, ich tworzenie, niszczenie, przetwarzanie, burzenie; to, jak umierają, żyją, także życiem po życiu, i trwają w swojej postaci materialnej, ale też jako wyobrażenia, ślady i powidoki. Poruszone zostanę kwestie m.in. strategii instytucjonalnych i państwowych, kontekstu środowiska naturalnego, materialności pomników, ich sprawczości i związanych z nimi praktyk – czego od nas chcą i czego chcemy od nich, ich formy i poetyki, nie tylko rzeźbiarskiej.

Tak pogłębiony analityczny namysł prowadzi do postawienia szerszych pytań o historię i pamięć w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a w efekcie o regionalną tożsamość. Mit środkowoeuropejski, który z taką mocą odżył po 1989 roku, dziś przeżywa kryzys – czy mogą wyłonić się z niego nowe, ożywcze siły i narracje? Jaką rolę mogą w nich odegrać pomniki?

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 21 marca 2019

Królikarnia Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
Ul. Puławska 113a; 02-707 Warszawa

16:00 – Oficjalne otwarcie i prezentacja projektu
IKP (Prof. Iwona Kurz), Królikarnia (Agnieszka Tarasiuk), przywitanie gości konferencyjnych

16:15 – 17:15 – Keynote – Prof. Zvonko Maković (University in Zagreb) – Jugosłowiańskie monumenty: W poszukiwaniu nowych form upamiętnień.

17:15 Przerwa kawowa

SESJA 1: Stygmatyzacje

18:00-18:30 – Dr Mischa Gabowitsch (Einstein Forum w Poczdamie) – Wznoszenie radzieckich pomników wojennych

18:30-19:00 – Prof. Paweł Machcewicz (ISP PAN) – Lenin z Jedwabnego

19:00 – 19:30 – Prof. Hana Pichova (University of North Carolina – Chapel Hill) – Jak wymazać monument postawiony na wieczność? Przypadek pomnika Stalina w Pradze Czeskiej

19:30–20.00 – dyskusja – Agnieszka Tarasiuk

Piątek, 22 marca 2019
INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa

SESJA 2: W służbie tożsamości

10:00-10:30 – Dr Sofia Dyak (Center for Urban History of East Central in Lviv) – Lwów i materialne archiwizowanie pamięci

10:30-11:00 –Dr Magdalena Howorus-Czajka (Uniwersytet Gdański) – Mitologia piastowska – forma, funkcja, kontekst w pomnikach na Ziemiach Odzyskanych okresu PRL

11:00-11:30 – Maroje Mrduljaš (University in Zagreb) – Jugosłowiański socjalizm. Niechciane dziedzictwo pomników?

11:30-12:00 – dyskusja – Konrad Schiller

12:00-12:30 – Przerwa kawowa

SESJA 3: Pamięć i znikanie

12:30 – 13:00 – Katy Bentall (Artystka, Tchorek-Bentall Studio, Warszawa) – Tablice Karola Tchorka i odczytanie jego twórczości

13:00 – 13:30 – Prof. Andrzej Koss – Pomnik Dzierżyńskiego od upadku do utrzymywanie przy „życiu”

13:30-14:00 – Dr Magda Szcześniak (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski) – Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku

14:00-14:30 – Nataša Ivančević (Museum of Contemporary Art Zagreb MSU Zagreb) – Los pomnika Vojina Bakića w dwóch systemach politycznych

14:30-15:00 – dyskusja

15:00 – 17:00 Przerwa – Lunch

17:00 DEBATA : Europa Środkowo–Wschodnia – wspólna pamięć?
Prowadzenie: Prof. Iwona Kurz (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski)

19:00-21:00 – Spotkanie z artystami

Sobota, 23 marca 2019

Królikarnia Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
Ul. Puławska 113a; 02-707 Warszawa

SESJA 4: Psychogeografia

10:30-11:00 – Dr Piotr Majewski (Uniwersytet SWPS) – Skopje 2014

11:00-11:30 – Dr Piotr Przybyła (Uniwersytet Wrocławski) – Geohardware: Góra św Anny.

11:30-12:00 – Prof. Nikolai Vukov (Bulgarian Academy of Sciences) – Miasta i pamięć. Przypadek Płowdiw

12:00 – 12:30 – Maria Nowakowska (Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Łódzki) – Mauzoleum na łódzkim Radogoszczu

12:30 – 13:00 – Dr Ewa Ziembińska – Konkurs na pomnik marszałka Piłsudzkiego

13:00 – 13:30 – dyskusja

więcej informacji
http://www.pomnik.art

Pomnik. Europa Środkowo-Wschodnia 1918-2018
16 grudnia 2018 – 10 kwietnia 2019
Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
ul. Puławska 113a, 02-707 Warszawa
Czynne od wtorku do niedzieli: 11:00-18:00
Czwartek: 11:00-20:00
Wstęp wolny

Zespół kuratorskie pod kierownictwem Agnieszki Tarasiuk – Ania Miczko i Hubert Czerepok

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017–2022

Partnerzy projektu
Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej
Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Narodowe Centrum Kultury
TVP Kultura
PKP Intercity. Pociąg do podróży


[ — IN ENGLISH — ]

The International Conference – Monument. Central and Eastern Europe 1918-2018

21st – 23rd of March 2019

An international conference is to take place on 21 – 23 March 2018 held in cooperation with the Institute of Polish Culture of the Warsaw University. The event shall accompany the exhibition “Monument. Central and Eastern Europe 1918 – 2018” organised by Królikarnia as part of the as part of the celebrations of the centennial of Poland’s regaining of independence. The aim of the conference is the reconstruction and a deepened analysis of the multi-level material, social, cultural, historical, political and ecological biographies of monuments erected in the region of Central and Eastern Europe in the years 1918 – 2018. Treating them as a certain genre which we recognise as typical and constitutive for the region under analysis, we shall try to determine its cultural, material, formal and historical specificity in relation to both the social macroprocesses as well as grassroot cultural practices. By merging the perspectives of art history, culture studies, sociology, anthropology, social history, political sciences and law, and cutting across the disciplinary divisions, we shall ponder on how we can elaborate the most effective methods of research and exposition of the culture of monuments of Central and Eastern Europe and the social circuits which co-create it.

Thursday, 21st of March 2019

Xawery Dunikowski Museum of Sculpture, Division of the National Museum in Warsaw
ul. Puławska 113a; 02-707 Warsaw

16:00 – Offical opening and presentation of the project:

IKP (Prof. Iwona Kurz), Królikarnia (Agnieszka Tarasiuk), welcoming of the guests

16:15 – 17:15 – Keynote Prof. Zvonko Maković (University in Zagreb) – Yugoslavian Monuments: In Quest of a New Forms of Memorial Sculpture

17:15 Coffee break

1st SESSION: Stigmatizations

18:00-18:30 – Mischa Gabowitsch PhD (Einstein Forum w Poczdamie) – Erection of Soviet War Memorial

18:30-19:00 – Prof. Paweł Machcewicz (ISP PAN) – Lenin from Jedwabne

19:00 – 19:30 – Prof. Hana Pichova (University of Wisconsin) – Stalin in Czech Prague

19:30–20.00 – discussion – Agnieszka Tarasiuk

Friday, 22nd of March 2019

Polish Culture Institute University of Warsaw
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warsaw

2nd SESSION: In the service of Identity

10:00-10:30 – Sofia Dyak PhD (Center for Urban History of East Central in Lviv) – Lviv and material archivisation of memory

10:30-11:00 – Magdalena Howorus-Czajka PhD (Uniwersytet Gdański) – Piast mythology – form, function and context in monuments at so called Recovered Lands in Poland

11:00-11:30 – Maroje Mrduljaš (University in Zagreb) – Yugoslavian socialism. Unwanted heritage of monuments?

11:30-12:00 – discussion – Konrad Schiller

12:00-12:30 – Coffee break

3rd SESSION: Memory and vanishing

12:30-13:00 – Katy Bentall (Artist – Tchorek-Bentall Studio Warsaw) – The tablet project of Karol Tchorek

13:00-13:30 – Prof. Andrzej Koss – Dzierżyński Monument from decay to “live support”

13:30-14:00 – Dr Magda Szcześniak (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski) – Monument to the Fallen Shipyard Workers 1970 Gdańsk

14:00-14:30 – Nataša Ivančević (Museum of Contemporary Art Zagreb) – The Fate of Vojin Bakić’s Monument in Two Political

14:30-15:00 – discussion

15:00 – 17:00 Lunch break

17:00 debate – panel discussion:Central Eastern Europe – common memory?
Host: Prof. Iwona Kurz (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski)

19:30-21:00 – Artist’s talk

Saturday, 23rd of March 2019

Xawery Dunikowski Museum of Sculpture, Division of the National Museum in Warsaw
ul. Puławska 113a; 02-707 Warsaw

4th SESSION: Psychogeography

10:30-11:00 – Piotr Majewski PhD (SWPS) – Skopie 2014

11:00-11:30 – Piotr Przybyła PhD (Uniwersytet Wrocławski) – Geohardware: Saint Ann Mountain.

11:30-12:00 – Prof. Nikolai Vukov (Bulgarian Academy of Sciences) – Cities and memory. Plovdiv case.

12:00 – 12:30 – Maria Nowakowska (Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Łódzki) – Radogoszcz Mausoleum in Łódź

12:30 – 13:00 – Ewa Ziembińska (Królikarnia) – Competition for Marshall Piłsudzki Monument.

13:00-13:30 – discussion

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.