PIT 2023 – co grozi zapominalskim

PIT 2023 – co grozi zapominalskim

Każdego roku podatnicy mają obowiązek rozliczyć się z fiskusem, składając odpowiednią deklarację podatkową PIT za ubiegły rok podatkowy. Choć większość osób zdaje sobie sprawę z tego obowiązku, nie brakuje zapominalskich, którzy nieumyślnie czy świadomie opóźniają złożenie zeznania. Poniżej przedstawiamy konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminów rozliczenia. Przyjrzymy się także sposobom, jak uniknąć lub zminimalizować ewentualne negatywne skutki związane z opóźnieniem w składaniu deklaracji PIT.

Terminy składania PIT w 2023 r.

Terminy składania deklaracji PIT (Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych) za rok podatkowy 2022, które należy złożyć w 2023 roku, są następujące:

  • PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) – deklarację należy złożyć do 31 stycznia.
  • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 (podatek dochodowy od osób fizycznych, m.in. z działalności gospodarczej, umów zlecenia, umów o dzieło, wynagrodzeń, emerytur, rent, czy zysków kapitałowych) – deklaracje należy złożyć do 30 kwietnia.

Warto zwrócić uwagę, że jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz podatek na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, możesz wybrać rozliczenie na zasadach ogólnych, składając deklarację PIT-36 do 30 kwietnia 2023 roku.

Dodatkowo, jeśli osiągnąłeś dochody za granicą, musisz również rozliczyć się z tych dochodów w Polsce, składając odpowiednią deklarację (np. PIT-36, PIT-37, PIT-38) do 30 kwietnia. Pamiętaj, że jeśli termin ten przypada na dzień wolny od pracy, to ulega wydłużeniu o 1 lub 2 dni. W tym roku podatnicy mają więc czas do 2 maja.

Ile masz czasu na zapłacenie zaległego podatku?

Jeśli po rozliczeniu PIT (Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych) okaże się, że masz niedopłatę do urzędu skarbowego, powinieneś uregulować tę należność w tym samym terminie, co złożenie deklaracji podatkowej.

W przypadku większości formularzy PIT (np. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), termin składania deklaracji oraz opłacania ewentualnej niedopłaty wynosi 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Oznacza to, że jeśli rozliczasz się za rok podatkowy 2022, powinieneś uiścić należność do 30 kwietnia 2023 roku.

Jeśli jednak prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), termin na zapłacenie niedopłaty wynosi 31 stycznia następnego roku podatkowego.

W przypadku opóźnienia w uregulowaniu należności podatkowej, urząd skarbowy może naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Aby uniknąć dodatkowych kosztów, warto opłacić niedopłatę w wyznaczonym terminie.

Co jeśli nie złożę swojego PITu na czas?

Niezłożenie deklaracji podatkowej PIT w wyznaczonym terminie może prowadzić do konsekwencji prawnych. Podatnik może być wezwany do poniesienia odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, a klasyfikacja zależy od wysokości zaległego podatku, czasu opóźnienia oraz indywidualnych okoliczności. Przy wymierzaniu kary uwzględniane są czynniki takie jak sytuacja materialna podatnika, jego intencje (np. chwilowe trudności życiowe czy próba uniknięcia zapłacenia podatków).

Podatnicy, którzy złożyli swoje zeznania z minimalnym opóźnieniem, są traktowani inaczej niż osoby, które nie złożyły ich w ogóle, mimo wezwań ze strony urzędu skarbowego. Jeśli kwota niezapłaconego podatku nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku (w 2021 roku wynosiło ono 2 800 zł, czyli chodzi o kwotę 14 000 zł), sprawa będzie rozpatrywana jako wykroczenie skarbowe. Kara za wykroczenie skarbowe może wynieść od 1/10 do dwudziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, warto złożyć tzw. „czynny żal”, który polega na dobrowolnym przyznaniu się do naruszenia przepisów podatkowych. Wymagane jest jednak przesłanie odpowiedniego pisma oraz deklaracji PIT do urzędu skarbowego zanim zostaniemy wezwani do złożenia zeznania rocznego. Dzięki temu, można liczyć na łagodniejsze potraktowanie sprawy przez urząd skarbowy.

Co się stanie, jeśli nie zdecyduję się na czynny żal?

Jeśli nie wykorzystasz możliwości złożenia czynnego żalu, a Urząd Skarbowy wyda wezwanie do złożenia zeznania przed zrealizowaniem Twojego zamiaru, musisz liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami. Twoje działanie może być wówczas uznane za przestępstwo skarbowe, zwłaszcza gdy kwota niezapłaconego podatku jest znaczna.

W przypadku nieopłacenia podatku grozi Ci grzywna, która może wynieść do 720 stawek dziennych (stawka dzienna zwykle obliczana jest jako 1/30 miesięcznego wynagrodzenia). Ponadto, istnieje ryzyko kary pozbawienia wolności do 5 lat. Niestety, to nie koniec konsekwencji. Każdy podatnik, który nie rozliczył się terminowo, musi również zapłacić odsetki za zwłokę od nieuregulowanych zobowiązań.

Doradca podatkowy dla zapominalskich

Doradca podatkowy może również pomóc osobom, które nie złożyły PIT w terminie, oferując wsparcie i radę w następujących kwestiach:

  • Złożenie zaległego zeznania – doradca podatkowy może pomóc w szybkim i prawidłowym przygotowaniu oraz złożeniu zaległego zeznania podatkowego, minimalizując ryzyko błędów oraz dodatkowych opóźnień.
  • Czynny żal – doradca podatkowy może doradzić, czy warto skorzystać z instytucji „czynnego żalu”, która polega na dobrowolnym przyznaniu się do naruszenia przepisów podatkowych przed wezwaniem do złożenia zeznania przez urząd skarbowy. Czynny żal może prowadzić do złagodzenia konsekwencji prawnych związanych z opóźnieniem.
  • Negocjacje z urzędem skarbowym – doradca podatkowy może pomóc w komunikacji z urzędem skarbowym, negocjować warunki spłaty zaległości podatkowych oraz ewentualne kary i odsetki, a także reprezentować podatnika w postępowaniach podatkowych.
  • Wyjaśnienie okoliczności opóźnienia – doradca podatkowy może pomóc w przygotowaniu odpowiedniego pisma wyjaśniającego okoliczności opóźnienia oraz dowodów potwierdzających te okoliczności (np. dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową), co może wpłynąć na zmniejszenie ewentualnych sankcji.
  • Zapobieganie kolejnym opóźnieniom – doradca podatkowy może również pomóc w opracowaniu strategii zapobiegającej kolejnym opóźnieniom w przyszłości, na przykład poprzez wprowadzenie systemu przypomnień o terminach czy doradztwo w zakresie planowania podatkowego.

Współpraca z doradcą podatkowym może znacznie zmniejszyć stres związany z opóźnionym złożeniem PIT oraz minimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych.

/artykuł sponsorowany/

Reklama