Multikino sprzedaje swoje kino na Ursynowie

panorama warszawy buw

Multikino sprzedaje swoje kino na Ursynowie, ale widzowie nadal będą cieszyć się seansami kinowymi

Multikino sprzedaje swoje najstarsze kino w Warszawie. Otwarty w 1999 roku multipleks na Ursynowie będzie jednak działać w niezmienionej formie przez co najmniej 18 miesięcy. Transakcja jest wynikiem znacznego wzrostu wartości działki, której Multikino było użytkownikiem wieczystym.

W dniu 8 marca 2023 roku Multikino S.A. („Multikino”, „Spółka”) podpisało umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do działki u zbiegu alei Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Indiry Gandhi w Warszawie. Kupującym jest spółka GH Development 11 Sp. z o.o. („GH Development”, „Kupujący”). Zgodnie z podpisaną w dacie sprzedaży umową najmu kino Multikino Ursynów będzie prowadzić działalność w niezmienionym kształcie przez okres co najmniej 18 kolejnych miesięcy, oferując widzom bogaty repertuar i kompleksową ofertę sieci Multikino.

Po uchwaleniu w czerwcu 2021 roku planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic ulicy Indiry Gandhi nastąpił znaczny wzrost wartości działki, której Multikino było użytkownikiem wieczystym. Wycena ze sprzedaży w sposób istotny przekroczyła wycenę wskaźnikową sporządzoną na podstawie przepływów operacyjnych kina na najbliższe lata.

Środki ze sprzedaży zostaną w znacznej mierze przeznaczone na spłatę dodatkowego zadłużenia, które umożliwiło Spółce funkcjonowanie i utrzymanie zatrudnienia w okresie pandemii i związanych z nią długotrwałych ograniczeń działalności. Branża kinowa była jedną z najbardziej dotkniętych przez pandemię Covid-19, kina pozostawały zamknięte przez okres 40 tygodni, a podmioty kinowe nie będące MSP, w tym m. in. Multikino S.A., były wyłączone z programu pomocowego PFR oraz PISF.
W rezultacie, w ciągu trzech lat od końca roku finansowego zakończonego 30 listopada 2019 roku, zadłużenie Multikino S.A. wobec podmiotów powiązanych wzrosło o przeszło 100 milionów złotych. Finalizacja transakcji sprzedaży nieruchomości i spłata części pożyczek przyczyni się tym samym do poprawy wskaźników bilansowych Spółki.

Multikino nie prowadzi działań mających doprowadzić do sprzedaży innych działek, których jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym i skupia się na bieżącej działalności operacyjnej oraz odbudowie frekwencji kinowej, a także na prowadzeniu dialogu z Wynajmującymi, aby wspólnie doprowadzić do optymalizacji funkcjonowania obiektów kinowych w zmienionych realiach gospodarczych.

źródło: materiały prasowe

Reklama