Modernizacja Schroniska „Na Paluchu”

Modernizacja Schroniska „Na Paluchu”.

Powstanie nowego oddziału geriatrycznego, kompleksowe zagospodarowanie terenów zieleni oraz rozbudowa budynku administracyjnego to plany kolejnych zmian i modernizacji w Schronisku „Na Paluchu”. Nad przyznaniem środków na inwestycje w czwartek, 22 marca 2018 roku, pochylą się radni m.st. Warszawy.

– Dziś ogłaszam kilkuetapowy program modernizacji warszawskiego schroniska. Dzięki niej będziemy mieli nowy, zielony „Paluch” – mówił Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Schronisko „Na Paluchu” jest stale modernizowane. W minionym roku oprócz kolejnych remontów boksów dla zwierząt, modernizacji dróg wewnętrznych schroniska, zmieniło się również otoczenie jednostki. W maju zaprezentowano nowy mini park, gdzie wytyczone zostały alejki wysypane żwirem, a dookoła wysiana została trawa. Ustawiono również ławki, na których odwiedzający mogą odpocząć w towarzystwie zwierząt, ale to nie koniec działań. W planach są już kolejne inwestycje, obejmujące nadbudowę budynku administracyjnego, budowę nowego oddziału geriatrycznego, a także zagospodarowanie terenu zieleni sąsiadującego ze schroniskiem. Już w czwartek, 22 marca, radni zadecydują o dalszym rozwoju tego miejsca.

– Koncepcja, którą w ramach wolontariatu przygotowali pracownicy Biura Ochrony Środowiska, jest naprawdę zachwycająca i nie sposób się nad nią nie pochylić – mówiła Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy i dodała – Bardzo zależy nam na zielonym rozwoju tego schroniska. Dzięki temu mieszkańcy będą je chętniej odwiedzać, a to z kolei przełoży się bezpośrednio na spadek liczby przebywających tu zwierząt.

Godne warunki dla starszych zwierząt   
Jednym z etapów zaplanowanych zmian jest budowa oddziału geriatrycznego, który zapewniłby stały nadzór lekarski i profesjonalną, indywidualną opiekę nad czworonogami w podeszłym wieku. Przedsięwzięcie to wymaga wyburzenia istniejącego obiektu i wybudowania nowego, charakteryzującego się większymi możliwościami, przeznaczonego dla większej liczby zwierząt.

– Projekt będzie realizowany etapami, ale wszystkie prace będą się zazębiały i trwały równolegle. Dzięki temu komfort pobytu najstarszych czworonogów w schronisku już niebawem ulegnie znaczącej poprawie – powiedział Paweł Lisicki, zastępca dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Obiekt geriatrii jest niezbędny w infrastrukturze schroniska, ponieważ w jego progi trafia coraz więcej zwierząt starszych, zaniedbanych i chorych. W tej chwili na oddziale geriatrii przebywa 45 psów w wieku powyżej 10 lat. Większość czasu czworonogi te muszą przebywać w salach, którą z kolei powinny być przygotowane do swobodnego pobytu dziennego. Powinny mieć także zapewnioną odpowiednią temperaturę otoczenia, a także możliwość korzystania z wybiegów zewnętrznych.

Aktualnie, oddział geriatryczny zlokalizowany jest w obiekcie, który powstał blisko 20 lat temu i spełniał wówczas funkcję szpitala dla zwierząt. Obecnie możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb starszych czworonogów jest ograniczona ze względu na wyeksploatowanie obiektu.

Koszt budowy nowego oddziału geriatrycznego szacujemy na 2,5 mln zł.

Zagospodarowanie terenów zieleni
Teren zieleni o powierzchni 2 ha, sąsiadujący ze schroniskiem, posiada ogromny potencjał przyrodniczo–społeczny. Włączenie tego obszaru do struktury schroniska, będzie miało szczególnie korzystny wpływ na jego działanie pod wieloma względami – od zyskania komfortowych warunków socjalizacji czworonogów po pozytywne postrzeganie całego obiektu na zewnątrz.

Koncepcja zagospodarowania otoczenia zieleni zakłada przearanżowanie psich wybiegów, wprowadzenie otwartych przestrzeni, muraw do biegania, pól ziemnych do kopania oraz zbiorników i urządzeń wodnych do zabaw, a także wyposażenie terenu w elementy małej architektury. Planowane jest również usprawnienie komunikacji wewnątrz całego obiektu, zaaranżowanie kącików adopcyjnych, które stworzą odpowiednią, przyjazną atmosferę ułatwiającą budowanie relacji między czworonogami a ich przyszłymi właścicielami.

– Mówiąc o zielonych zmianach, mamy na myśli gruntowną modernizację, dzięki której schronisko zostanie włączone w przestrzeń parku – zapowiedział dyrektor Lisicki.

Przewidziane jest przygotowanie przestrzeni do szerzenia wiedzy prozwierzęcej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie mniej ważna jest również sfera edukacyjna dla zwierząt i zapoznanie ich z codziennymi wyzwaniami, w które obfituje życie w mieście. W planach jest wyposażenie terenu w zróżnicowane nawierzchnie, podesty, schody czy przejście dla pieszych. Przed schroniskiem pojawiły się już pierwsze elementy do socjalizacji zwierząt. Przed bramą jednostki stanęła wiata przystankowa przekazana przez Zarząd Transportu Miejskiego, a obok niej wycofany z eksploatacji autobus Jelcz M121M przekazany przez Miejskie Zakłady Autobusowe. Dzięki nim czworonogi będą się jeszcze lepiej przygotowywać do codziennego życia poza schroniskiem.

– Współpracując ze schroniskiem przekazaliśmy wycofany autobus do celów szkoleniowych. Dzięki temu zwierzęta będą mogły być przygotowywane do korzystania z komunikacji miejskiej tu w jednostce. To z kolei w przyszłości pozwoli uniknąć sytuacji, w której właściciel będzie miał problemy z czworonogiem, który będzie zachowywał się nerwowo na widok autobusu – mówił Jan Kuźmiński, prezes Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.

 Przeze wiele lat wiata służyła pasażerom komunikacji miejskiej teraz będzie pomocna w procesie socjalizacji zwierząt. Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się do tego projektu – powiedział Konrad Kietliński, kierownik sekcji infrastruktury z Zarządu Transportu Miejskiego.

– Bardzo dziękuję zarówno Miejskim Zakładom Autobusowym jak i Zarządowi Transportu Miejskiego. Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie sprawi, że nasi  podopieczni jeszcze szybciej odjadą do swoich nowych domów – powiedział Henryk Strzelczyk, dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie i dodał – Planowana, kompleksowa modernizacja jest dla nas bardzo ważna. Przede wszystkim pomoże odczarować mit schroniska jako miejsca nie przyjaznego, a co najważniejsze pozwoli uczynić pobyt zwierząt tutaj mniej trudnym.

Planowana przestrzeń usprawni proces adopcji, stanie się atrakcyjnym miejscem spacerów z czworonogami, a przede wszystkim poprawi środowisko życia zwierząt przebywających w Schronisku „Na Paluchu”.

Koszty zagospodarowania obszaru zieleni wraz z wyposażeniem terenu w małą architekturę, elementy wodne, a także nasadzenia wstępnie szacujemy na ponad 6 mln zł.

Komfortowe warunki obsługi interesantów
Modernizacja schroniska zakłada nadbudowę poddasza na istniejącym budynku administracyjnym. Działanie to pozwoli na wygospodarowanie m.in. strefy dedykowanej kompleksowej obsłudze interesantów. Wywiady przedadopcyjne, wypełnianie dokumentów, przetwarzanie danych osobowych – działania te wymagają poufności,  a co za tym idzie odpowiedniej przestrzeni i komfortowych warunków do pracy. W części tej znalazłyby się również powierzchnie administracyjno-socjalne dla pracowników, biura przyjęć i adopcji zwierząt, biura lekarzy weterynarii czy pomieszczenia do przechowywania dokumentacji. W planach jest też wydzielenie sali konferencyjnej do działań edukacyjnych i promocyjnych.

Nadbudowa pozwoliłaby przekształcić istniejącą przestrzeń na parterze m.in. w gabinety weterynaryjne, poczekalnie, miejsce rozmów przedadopcyjnych i związanych z tym formalności, a także strefę do rejestrowania zwierząt w Bazie Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie.

Aktualna sytuacja lokalowa ogranicza pracownikom i wolontariuszom możliwości codziennego, komfortowego wypełniania obowiązków. W chwili obecnej na powierzchni około 140 m2 znajdują się dwa gabinety weterynaryjne, biuro przyjęć i adopcji zwierząt, hol i toaleta. Miejsce to służy także blisko 290 wolontariuszom, którzy współpracują ze schroniskiem.

Nadbudowa pozwoli zaspokoić wszystkie wcześniej wspomniane potrzeby, a pracownicy i wolontariusze zyskają komfortową przestrzeń do pracy.

Koszt nadbudowy budynku administracyjnego szacujemy na 3 mln zł.

– Teraz pozostaje nam jedynie trzymać kciuki za czwartkowe głosowanie i dopingować radnych do budowy „zielonego schroniska” – podsumował prezydent Olszewski.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, określone popularnie, jako Schronisko „Na Paluchu”, jest jednostką budżetową m.st. Warszawy. Placówka funkcjonuje na terenie blisko 3 ha, który został podzielony na trzy części. W pierwszej z nich znajdują się pawilony dla psów, kociarnia z kocim szpitalem, zaplecze magazynowo-techniczne, budynek administracji, szpital ogólny i zakaźny. W sektorze drugim zlokalizowana jest geriatria oraz rezerwowe boksy dla psów. W trzecim sektorze znajdują się zespoły boksów dla zwierząt, które przez cały rok mogą przebywać w warunkach zewnętrznych, a także wybiegi spacerowe wykorzystywane do zabawy, socjalizacji i swobodnego biegania.

źródło: UM Warszawa

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.