Miejski Rzecznik Konsumentów po stronie klientów banku

Miejski Rzecznik Konsumentów w m.st. Warszawie wstąpił po stronie konsumentów i za ich zgodą, do toczącego się postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sprawa dotyczy sporu z bankiem w związku z zawartą przez konsumentów umową o kredyt hipoteczny, udzielony w złotych polskich, indeksowany do franka szwajcarskiego.

Konsumenci domagają się uznania umowy za nieważną ze względu na zawarcie w jej treści niedozwolonych postanowień, w tym klauzul indeksacyjnych.
W tej sprawie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 3 października 2019 r. TSUE orzekł, że zgodnie z prawem unijnym, w przypadku stwierdzenia nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy, sąd krajowy może orzec nieważność takiej umowy.

Miejski Rzecznik Konsumentów wstępując do postępowania przedstawił swój pogląd w sprawie, wskazując, że słuszne jest żądanie konsumentów uznania umowy za nieważną. Rzecznik zwrócił też uwagę, że bezpodstawne są żądania banku o uzyskanie – po orzeczeniu nieważności – wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego konsumentom kapitału. Rzecznik podkreślił, że taka nieważność powstała wyłącznie w rezultacie działań banku. Niedopuszczalne byłoby – w ocenie rzecznika – przyznanie prawa do wynagrodzenia, za skutki bezprawnego działania banku.  
Posiedzenie Sądu Okręgowego w tej sprawie jest wyznaczone na 3 stycznia 2020 r.

źródło: UM Warszawa

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.