Międzynarodowa Wystawa Orchidei – Łódź 2019

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

Międzynarodowa Wystawa Orchidei – Łódź 2019.

Międzynarodowa Wystawa Orchidei – 11 – 13. 10. 2019.

Sala Foyer (I piętro) Hali Expo przy al. Politechniki 4 w Łodzi. Wystawie towarzyszyć będzie kiermasz storczyków i akcesoriów do ich uprawy (w sali obok) z udziałem hodowców polskich i zagranicznych.

Mamy przyjemność poinformować, że w Łodzi po 33 latach przerwy, organizujemy Międzynarodową Wystawę Orchidei. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w dniach 29 listopada – 2 grudnia 1985 roku w łódzkim Teatrze Wielkim.
Chcemy powrócić do tradycji i dlatego w dniach 11 – 13 października 2019 roku w Hali Expo przy al. Politechniki 4 odbędzie się kolejna Międzynarodowa Wystawa Orchidei.
Dotychczas udział w wystawie potwierdzili hodowcy z Niemiec, Czech, Filipin, Malezji i Polski, którzy będą prowadzić sprzedaż storczyków i zaprezentują również swoje storczyki na ekspozycjach wystawy. Wystawcami będą też organizacje non-profit.
Podczas trwania wystawy odbędą się wykłady i prelekcje dotyczące uprawy orchidei.
Dodatkową atrakcją dla dzieci będzie Kącik Małego Ogrodnika prowadzony w trakcie wystawy w formie zabawy połączonej z elementami edukacji.

Wieczór Orchidei
Wieczór Orchidei odbędzie się w dniu 11 października 2019 roku w godz. 18:00 – 20:00 i będzie połączony z otwarciem Międzynarodowej Wystawy Orchidei Łódź – 2019.
Nasi goście będą mogli w wieczornej scenerii podziwiać pięknie oświetlone aranżacje wystawy oraz zakupić wymarzone storczyki. Czas umili Państwu występ artystyczny i ciepły posiłek z lampką wina.

Godziny otwarcia:
Piątek 18:00 – 20:00 – Wieczór Orchidei, wystawa i kiermasz storczyków
Sobota 10:00 – 18:00 – Wystawa i kiermasz storczyków, warsztaty i prelekcje
Niedziela 10:00 – 18:00 – Wystawa i kiermasz storczyków, warsztaty i prelekcje

Informacje o biletach
Bilety na wystawę można nabyć w trakcie trwania wydarzenia w kasach biletowych lub ON-LINE.

Ceny biletów w kasach biletowych w trakcie trwania wystawy:
Wieczór Orchidei: 30 zł. – uprawnia do bezpłatnego wejścia na wystawę w pozostałe dni
Normalny: 20 zł.
Ulgowy: 15 zł.
Rodzinny 2+2: 60 zł.
Rodzinny 2+3: 65 zł.
Do nabycia w trakcie trwania wystawy w kasach wystawy przy wejściu do Hali Expo. Ilość biletów jest nieograniczona.

Ceny biletów ON-LINE:
Wieczór Orchidei: 25 zł. – uprawnia do bezpłatnego wejścia na wystawę w pozostałe dni
Normalny: 18 zł.
Ulgowy: 12 zł.
Rodzinny 2+2: 50 zł.
Rodzinny 2+3: 55 zł.
❗️ Uwaga❗️ Bilety ON-LINE są w cenach promocyjnych! Ilość biletów ON-LINE w cenach promocyjnych jest limitowana! Dostępne tylko do końca września lub ich wyczerpania! Ponadto bilet ON-LINE uprawnia do wejścia na wystawę bez kolejki do kasy!
Bilety ON-LINE kupisz tutaj: https://www.bilety24.pl/inne/miedzynarodowa-wystawa-orchidei-lodz-2019-52841?id=260459&fbclid=IwAR1rVFVkrhO_4Vs5NSORILMiuNtBj2W6g-vYiC9nMXTsu1oZw1oP8nlWiX0

Bilet na Wieczór Orchidei uprawnia do bezpłatnego wejścia na wystawę w pozostałe dni.
Bilety ulgowe przysługują dzieciom, uczniom i studentom do 26 roku życia oraz emerytom, rencistom i niepełnosprawnym (za okazaniem legitymacji lub innego dokumentu).
Wstęp bezpłatny dla dzieci do 3 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

FB-klik

International Orchid Show – 11 – 13. 10. 2019

Foyer room (1st floor) Expo Hall at al. Politechniki 4 in Łódź. Exposition will be accompanied by plants and growing equipment sale (room next door) lead by growers from Poland and abroad.

We are pleased to announce that in Lodz after 33 years of break, we organize the International Orchid Exhibition. The last such event took place from November 29 to December 2, 1985 at the Teatr Wielki in Łódź.
We want to return to tradition and therefore October 11 – 13, 2019 in Hala Expo at al. Politechniki 4 will be the next International Orchid Exhibition.
Up to date, participation in the show validated growers from Germany, Czech Republic, Philippines, Malaysia and Poland, who will present on the expositions and sell their plants. Some non-profit organizations will also participate in the expositions.
Lectures about orchid care will take place throughout whole duration of The Show.
Bonus attraction for children will be Lil’ Gardeners Corner – game with educational elements conducted during The Show.

Orchid Evening
Orchid Evening will take place on 11th of October 2019 at 6:00pm – 8:00pm and will be connected with opening of the International Orchid Show in Łódź – 2019.
Our guests will be able to admire beautifully illuminated arrangements from The Show and buy orchids of choice, in an evening scenery. Visit will be sweetened by artistic performance and warm meal with a glass of wine.

Opening hours:
Friday 6:00pm – 8:00pm – Orchid Evening, orchid exposition and sale
Saturday 10:00am – 6:00pm – orchid exposition and sale, workshops and lectures
Sunday 10:00am – 6:00pm – orchid exposition and sale, workshops and lectures

Tickets information
You can purchase the tickets during The Show in box offices or ON-LINE

Tickets in box offices during The Show:
Orchid Evening: 30 PLN entitles to freely enter at any moment throughout duration of The Show.
Regular: 20 PLN
Reduced 15 PLN
Family 2+2 60 PLN
Family 2+3 65 PLN
The purchase of tickets during The Show in box offices at the entrance of Expo Hall. Unlimited ticket quantity.

Tickets ON-LINE:
Orchid Evening: 25 PLN – entitles to freely enter at any moment throughout duration of The Show.
Regular: 18 PLN
Reduced 12 PLN
Family 2+2 50 PLN
Family 2+3 55 PLN
❗️ Attention❗️ Tickets ON-LINE are at covered prices! Quantity of Tickets ON-LINE at covered prices is limited! Available until the end of September or running out! Ticket ON-LINE also entitles to enter without waiting in queue to BO (box office)!
You can buy ON-LINE tickets here: https://www.bilety24.pl/inne/miedzynarodowa-wystawa-orchidei-lodz-2019-52841?id=260459&fbclid=IwAR1rVFVkrhO_4Vs5NSORILMiuNtBj2W6g-vYiC9nMXTsu1oZw1oP8nlWiX0

Orchid Evening ticket entitles to freely enter at any moment throughout duration of The Show.

Reduced tickets are entitled to children, students under 26 years old, retirees, annuitants and disabled people (on presentation of appropriate document).

Free entrance for children up to 3 years of age on presentation of document that validates the age of child.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.