Marsz Pamięci 22 lipca 1942

Marsz Pamięci 22 lipca

Marsz Pamięci 22 lipca 1942

80 lat temu w okupowanej Warszawie Niemcy rozpoczęli tak zwaną „Grossaktion” – wielką deportację Żydów do obozu zagłady w Treblince.

Od 22 lipca do 21 września 1942 roku na Umschlagplatz – placu przeładunkowym przy ulicy Stawki, skąd wyruszały transporty do komór gazowych – w przepełnionych pociągach jadących do obozu i w samej Treblince zamordowali blisko 300 tysięcy Żydów.

Zapraszamy do udziału w Marszu Pamięci 22 lipca 2022, w którym jak co roku oddamy hołd ofiarom wielkiej deportacji. W szczególny sposób wspominać będziemy żydowskich uchodźców i przesiedleńców z miast i miasteczek okupowanej Polski i Europy, którzy zmarli w getcie warszawskim z powodu głodu i chorób lub zostali zgładzeni w Treblince latem 1942 roku.|

Co czwarta osoba w „dzielnicy zamkniętej” została przymusowo przesiedlona z miast takich jak Łódź, Płock, Sochaczew, Sierpc, Góra Kalwaria, Piaseczno, a także Berlin czy Hamburg.
Uchodźcy żyli w najgorszych warunkach i jako pierwsi zostali wysłani do Treblinki.

Marsz wyruszy 22 lipca br. o godz. 18:00 spod pomnika Umschlagplatz w Warszawie (ul. Stawki 10, róg Dzikiej) i przemierzy symboliczną trasę „od śmierci do życia”, która zakończy się na ul. Stare Nalewki – to tam przed wojną znajdowało się centrum żydowskiej Warszawy.

Zwieńczeniem Marszu będzie koncert przygotowany przez wiolonczelistę i aranżera Michała Pepola we współpracy ze Sławą Przybylską, legendą polskiej sceny muzycznej.

Jak co roku uczestnicy Marszu będą nieść symboliczne Wstążki Pamięci, z imionami zamordowanych przesiedleńców i uchodźców żydowskich. Na ul. Stare Nalewki stanie wystawa plenerowa poświęcona ich pamięci, zaprojektowana przez Jana Strumiłło, którą będzie można oglądać do 1 września.

Wokół instalacji zaplanowaliśmy wydarzenia towarzyszące – szczegóły wkrótce.
_____
W 2022 roku mija 80 lat od rozpoczęcia akcji „Reinhardt” – planu ludobójstwa polskich Żydów, przygotowanego i przeprowadzonego przez nazistowskie Niemcy. Do zakończenia akcji w listopadzie 1943 roku Niemcy zamordowali blisko 2 miliony Żydów z Generalnego Gubernatorstwa, okręgu białostockiego i innych krajów Europy: Czech, Moraw, Słowacji, Grecji, Macedonii, Niemiec, Austrii.
Głównymi ośrodkami zagłady były obozy – Bełżec, Sobibór, Treblinka i Majdanek – w których mordowano za pomocą gazu. Tysiące Żydów zostały zastrzelone także na ulicach gett oraz zmarły z braku wody i powietrza podczas transportów. W wyniku akcji „Reinhardt” przestała istnieć większość dużych społeczności żydowskich w okupowanej Polsce.
_____
Marsz Pamięci 22 Lipca (1942) – dnia 22 lipca 2022 r. o godz. 18.00
Organizator: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Trasa: pomnik Umschlagplatz – ul. Stawki – ul. Andersa – wzdłuż Ogrodu Krasińskich – ul. Stare Nalewki.

Na początku wydarzenia wolontariusze będą rozdawać Wstążki Pamięci z imionami, które pod koniec pochodu zostaną przywiązane do ogrodzenia Ogrodu Krasińskich.

_______________
It’s been 80 years since the Nazi Germans began the so-called “Grossaktion Warschau” – a huge deportation of Warsaw Jews to the extermination camp in Treblinka.
From July 22 to September 21, 1942, from Umschlagplatz – the square at Stawki Street from which transportations to the gas chambers took place – as well as on the overcrowded trains going to the camp, and in Treblinka itself, nearly 300,000 Jews were murdered.
We invite you to take part in the March of Remembrance, 22 July 1942. As every year, we will pay tribute to the victims of the great deportation. We will remember, in a special way, the Jewish refugees and deportees from cities and towns in occupied Poland and Europe, who died in the Warsaw Ghetto due to hunger and disease, or were killed in Treblinka in the summer of 1942.
Every fourth person in the “Jewish district” was forcibly displaced from cities and towns such as Łódź, Płock, Sochaczew, Sierpc, Góra Kalwaria, Piaseczno, as well as from Berlin and Hamburg. The refugees lived in the worst conditions and were the first to be sent to Treblinka.
The March will start on July 22 at 6.00 p.m. at the Umschlagplatz Memorial in Warsaw (10 Stawki Street, on the corner of Dzika Street) and will follow the symbolic route ‘from death to life’, which will end at Stare Nalewki Street – this is where the center of Jewish Warsaw was located before the war.
The March will conclude with a concert prepared by the cellist and arranger Michał Pepol in collaboration with Sława Przybylska, a legend of the Polish music scene. As every year, the participants of the March will carry symbolic Ribbons of Remembrance with the names of murdered Jewish deportees and refugees. On Stare Nalewki Street an open-air exhibition devoted to their memory, designed by Jan Strumiłło, will be on display until 1st September.
We have planned accompanying events around the installation – details will be provided soon.
_____
2022 marks the 80th anniversary of the beginning of “Operation Reinhardt”, a plan of genocide of Polish Jews, prepared and carried out by Nazi Germany. Until the end of the operation in November 1943, the Germans murdered nearly 2 million Jews from the General Government, the Białystok region, and other European countries: Czech Republic, Moravia, Slovakia, Greece, Macedonia, as well as Germany and Austria.
The main extermination centres were Bełżec, Sobibór, Treblinka, and Majdanek, where people were murdered with gas. Thousands of Jews were also shot in the streets of the ghettos and died of lack of water and air during transportation. As a result of “Operation Reinhardt”, most of the large Jewish communities in occupied Poland ceased to exist.
_____
March of Remembrance, 22 July 1942 – beginning on 22 July 2022, 6:00 pm CET
Organizer: the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute
Route: Umschlagplatz Memorial – Stawki Street – Andersa Street – along Krasiński Garden – Stare Nalewki Street
Volunteers will give out the ribbons containing names of murdered Jews.
Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.