Jesienne zajęcia Biegacze na Piątkę

Jesienne zajęcia Biegacze na Piątkę.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach biegowych Biegacze na piątkę, przeznaczonych zarówno dla biegaczy zaczynających swoją przygodę z bieganiem, jak również osób zaawansowanych.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy biegania – Weronika Zielińska oraz Dariusz Wieczorek.

Przed rozpoczęciem zajęć każdy uczestnik jest zobowiązany do zaakceptowania pisemnego regulaminu, informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, jak również informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Regulamin zajęć:

Regulamin wiosennej edycji zajęć biegowych dla mieszkańców Bielan „Biegacze na piątkę”:
1. Cel treningów:
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
– promowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Dzielnicy Bielany,
– przygotowanie mieszkańców Bielan do planowanych przez Dzielnicę Bielany imprez biegowych.
2. Organizator: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.
3. Miejsce: Las Bielański (skrzyżowanie ulic Marymonckiej i Dewajtis).

4. Terminy zajęć:
5 września 2018 roku – 19:00-20:30
12 września 2018 roku – 19:00-20:30
19 września 2018 roku – 19:00-20:30
26 września 2018 roku – 19:00-20:30
3 października 2018 roku – 18:00-19:30
10 października 2018 roku – 18:00-19:30
17 października 2018 roku – 18:00-19:30
24 października 2018 roku – 18:00-19:30
31 października 2018 roku – 18:00-19:30

5. Miejsca i godziny zajęć mogą ulec zmianie w przypadku złych warunków atmosferycznych. Wówczas o zmianie miejsca i godziny treningu organizatorzy poinformują na oficjalnym profilu wydarzenia, na stronie portalu społecznościowego Facebook.
Kwestie organizacyjne:
6. Zajęcia prowadzą licencjonowani i doświadczeni trenerzy biegania: Weronika Zielińska i Dariusz Wieczorek.
7. Biegacze proszeni są o stawienie się na zbiórce przed każdymi z zajęć najpóźniej o godzinie 18:50 we wrześniu oraz 17:50 w październiku 
8. Limit uczestników na jednych zajęciach to 60 osób,
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zastępstwa trenera w przypadku choroby bądź innych wypadków losowych, uniemożliwiających przeprowadzenie treningu, któremuś z instruktorów.
10. W treningach może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która podpisze listę obecności 
z załączonym oświadczeniem o braku przeciwskazań lekarskich do wzięcia udziału w treningu biegowym, dostępną u trenera przed każdymi z zajęć.
11. Zajęcia są bezpłatne i mogą uczestniczyć w nich wszyscy mieszkańcy Dzielnicy Bielany m.st Warszawy.
12. Podpis pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich i listą obecności, podpisywany jest jedynie raz w trakcie jesiennego cyklu zajęć.
13. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktorów.
14. Na zajęcia uczestnicy przychodzą w strojach sportowych, przystosowanych do biegania. Podczas zajęć nie ma do dyspozycji szatni ani depozytu.
15. Uczestnicy zobowiązują się złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
16. Uczestnicy zajęć zgadzają się na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Dzielnicy Bielany w mediach społecznościowych i na stronach Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
17. Uczestnicy zajęć zobowiązują się złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 
Ubezpieczenia:
18. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.
19. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników treningów. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń oraz poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w treningu.
20. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w treningu.
21. Uczestnik trenuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
22. Wpisanie się na listę obecności oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w treningu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w treningu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
23. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń tj. w szczególności znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy i inne – należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości instruktorowi.
Postanowienia końcowe:
24. Każdy uczestnik zajęć przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania powyższego regulaminu.
25. W przypadku niestosowania się do poleceń instruktorów, Organizator zapewnia sobie prawo do wykluczenia uczestnika z zajęć.
26. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora zajęć.
27. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

Odnośnik do wydarzenia na FB – klik

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.