Jakie są zasady budowy obiektów logistycznych?

Jakie są zasady budowy obiektów logistycznych

Magazyny to jedne z tych obiektów, które wykorzystywane są praktycznie w każdej branży. Służą one do przechowywania oraz dystrybucji produktów, co ułatwia zarządzanie sprzedażą. Ich budowa uzależniona jest od kilku podstawowych kwestii. Jakich?

Opracowanie projektu

Pierwszy krok, jaki rozpoczyna proces inwestycyjny związany z budową magazynu, to przygotowanie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego. Taki projekt wykonywany jest przez architekta, który uwzględnia w nim między innymi planowaną wielkość budynku, czy technologie produkcji. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny zawiera kluczowe informacje dotyczące obiektu, między innymi parametry kubaturowe, funkcje pomieszczeń, opis rozwiązań konstrukcyjnych, a także zapotrzebowanie na media czy ogólny opis procesów technologicznych.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Po wykonaniu projektu architektoniczno-konstrukcyjnego należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tym celu niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku i zawrzeć w nim takie informacje, jak:

 • funkcja obiektu,
 • powierzchnia zabudowy,
 • wysokość budynku,
 • powierzchnia czynna biologicznie,
 • sposób zasilania w wodę,
 • metoda i miejsce odprowadzania ścieków i deszczówki,
 • sposób i źródło ogrzewania,
 • źródło zasilania w energię elektryczną.

Jeśli teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, można w nim znaleźć opis wszystkich wymaganych parametrów, dlatego nie jest konieczne występowanie o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W takim przypadku wystarczy wystąpić do Wydziału Urbanistyki o wypis oraz wyrys z planu miejscowego.

Przygotowanie projektu budowlanego

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu poprzedza opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego magazynu. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialny jest architekt, który przygotowując projekt budowlany powinien kontaktować się z inwestorem, zarządem dróg, właścicielami infrastruktury technicznej i sanepidem.

Budowa hali magazynowej

Kolejnymi krokami związanymi z budową hali magazynowej jest:

 • wykonanie fundamentów,
 • postawienie konstrukcji stalowej,
 • montaż obudowy hali,
 • prace wykończeniowe.

Stalowe hale magazynowe powinny spełniać odpowiednie wymagania co do bezpieczeństwa i odporności na czynniki atmosferyczne.

Pozwolenie na użytkowanie

Ostatnim etapem budowy magazynu jest uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie. Po złożeniu przez inwestora wniosku, nadzór budowlany w ciągu 21 dni musi przeprowadzić kontrolę, podczas której powinien być obecny inwestor. Jeśli wszystkie kwestie prawne zostaną spełnione, nadzór wyda wtedy pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Budowa hali magazynowej jest wieloetapowym przedsięwzięciem, wiążącym się z koniecznością przygotowania wymaganych projektów i uzyskania określonych pozwoleń. Tylko skrupulatne przygotowanie się do każdego etapu procesu budowy magazynu gwarantuje sukces całego przedsięwzięcia.

Budową magazynów zajmuje się między innymi Panattoni https://panattonieurope.com/pl-pl

/artykuł sponsorowany/

Reklama