Jakie są najbardziej popularne kierunki studiów?

najbardziej popularne kierunki studiów

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem studiów, przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się, jakie kierunki oferują uczelnie, którymi z nich warto się zainteresować oraz jakie podstawowe tryby studiów rozróżniamy.

Jakie kierunki studiów są popularne?

Kierunki studiów są bardzo różne ze względu na tematykę, poziom oraz liczbę zainteresowanych. Wciąż bardzo popularne są:

 • studia psychologiczne np. psychologia;
 • kierunki filologiczne;
 • kierunek lekarski;
 • architektura;
 • komunikacja społeczna;
 • prawo;
 • zarządzanie;
 • ekonomia;
 • rachunkowość;
 • energetyka;
 • hotelarstwo;
 • turystyka;
 • logistyka;
 • farmacja.

W praktyce należy mocno zwrócić uwagę, jakie przedmioty musi zdawać się na maturze. Od tego wyboru zależy kolejno, jaki będzie się miało start i szansę podczas rekrutacji.

Oczywiście niektóre kierunki są wskazywane na te, które gwarantują lepiej płatną pracę. Kierunek przyszłości to np. robotyka. Uzyskanie tytułu na takim kierunku studiów ma zagwarantować, że absolwenci szybko znajdą pracę. Kandydatów na takie techniczne studia wcale nie jest tak wielu, ale umiejętności jakie trzeba posiadać szybko filtrują liczbę studentów na studiach.

Studia jednolite magisterskie, a studia inżynierskie

Kierunek studiów jest wyodrębnioną częścią jednego albo kilku obszarów kształcenia. Uczelnia realizuje ją w oparciu o dany program dydaktyczny. Studia I stopnia, jak również jednolite magisterskie przeznaczone są dla tych uczniów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości. Studia w tym przypadku mogą trwać w zależności od kierunku od 3 do 6 lat. W zależności od kierunków studiów mogą one zakończyć się uzyskaniem jednego z tytułów:

 • licencjat,
 • inżynier,
 • magister.

Opcją równorzędną jest np. lekarz.

W przypadku studiów II stopnia mogą one trwać od 1,5 roku do 2 lat. Dedykowane są osobom, które posiadają wykształcenie wyższe, minimum licencjackie albo inżyniera. Absolwent po ukończeniu tego etapu uzyskuje tytuł magistra albo magistra inżyniera. Można studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (zaocznym). Jeżeli ktoś nie chce skończyć przygody ze studiowaniem może to zrobić i zapisać się na studia podyplomowe. Przykłady można znaleźć na stronie: podyplomowestudia.eu.

Antropologia kulturowa – jaką wiedzę można uzyskać?

Studiowanie w Polsce daje również możliwość studiowania na mało popularnych, często humanistycznych kierunkach, jak np. antropologia kulturowa. Nauka na tym kierunku pozwala zrozumieć mechanizmy tworzenia kultury. Studenci uczą się krytycznego myślenia. Praca dla absolwentów znajdzie się np. w mediach, instytucji kultury, organizacji pozarządowej, ośrodku badawczym oraz w specjalistycznym biznesie. Kierunek powinien spodobać się osobom pełnym kreatywności, które chcą mieć szerszy pogląd na świat.

Jaki kierunek studiów jest według Was przyszłościowy?

/artykuł sponsorowany/

Reklama