Jaki plan dla Osiedla Przyjaźń?

panorama warszawy buw

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń dotyczy ważnego miejsca w skali dzielnicy i miasta.

Chodzi o ok. 34,7 ha w sąsiedztwie Ratusza Dzielnicy Bemowo oraz stacji II linii metra. Ten obszar jest ograniczony:
  • ulicą Górczewską od północy,
  • terenami kolejowymi od wschodu,
  • terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od południa,
  • ulicą Powstańców Śląskich od zachodu.
Znaczną część obszaru sporządzanego planu zajmuje osiedle Przyjaźń, które powstało w 1952 dla radzieckich budowniczych Pałacu Kultury i Nauki. Po zakończeniu tej inwestycji w 1955 osiedle zostało przeznaczone na domy dla studentów oraz pracowników naukowych warszawskich uczelni.
Projekt planu był wyłożony po raz pierwszy do publicznego wglądu w 2015 roku. W tym samym roku obszar planu został podzielony na cztery części. Dla trzech z nich plany miejscowe zostały już uchwalone.
Główne zmiany w obecnej części II, które zostały wprowadzone po rozpatrzeniu uwag z 2015, to między innymi:
  • uwzględnienie w przeznaczeniu terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
  • skorygowanie układu ciągów pieszo-jezdnych
  • oraz wydzielenie części z nich jako odrębne tereny.
Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić
2. Porozmawiajmy on-line w czwartek 6 października o 17
na YouTube (https://youtu.be/6qtrFI4QsjA) – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie.

na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.  Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.
3. Możesz porozmawiać z projektantem tego planu:
– na dyżurze telefonicznym pod numerem 22 325 81 08
w środy 5 i 19 października między 13 a 16
– na dyżurze stacjonarnym w Urzędzie Dzielnicy Bemowo
w środę 12 października między 13 a 16
4. Możesz też przesłać uwagi do projektu planu do 3 listopada 2022 📄
5. Jeśli chcesz pomóc poinformować o tym spotkaniu sąsiadów – wydrukuj czarno-biały plakat i powieś 🏘 np. przy wejściu do swojego budynku: https://konsultacje.um.warszawa.pl/jelonki_rejon_osiedla…
Twoja opinia się liczy

Konsultacje trwają od 29 września do 3 listopada 2022 roku

źródło: UM Warszawa