Jak zostać zawodową pielęgniarką/pielęgniarzem? – studia pielęgniarskie

Bycie zawodową pielęgniarką oraz pielęgniarzem, to praca wymagająca i odpowiedzialna, a przy tym prestiżowa. Pomimo szeregu obowiązków, jakie spełnić musi osoba aspirująca na to stanowisko, to zawód pielęgniarki cieszy się stale rosnącą popularnością i niemalejącym zapotrzebowaniem. Aby móc wykonywać upragniony zawód i zostać zawodową pielęgniarką/pielęgniarzem, należy ukończyć odpowiednią szkołę oraz przyswoić wiedzę z zakresu nauk medycznych.

Studia pielęgniarskie

Aby zdobyć upragniony zawód pielęgniarki oraz pielęgniarza, należy skończyć studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo, trwające 3 lata. Mazowiecka Uczelnia Medyczna oferuje osobom aspirującym do zawodu, studiowanie w trybie zaocznym, co pozwoli na zdobywanie wykształcenia również osobom aktywnym zawodowo. Studia pielęgniarskie obejmują zróżnicowane tryby zajęć oparte zarówno na teorii, jak i na praktyce, aby absolwenci mogli zacząć pracę w upragnionym zawodzie, już po ukończeniu studiów. MUM oferuje swoim studentom zajęcia w formie: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów, praktyk, seminariów.

Jakie są kompetencje absolwentów?

Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo, absolwent zdobędzie wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, a także pozna wszelkie regulacje prawne i normy etyczne oraz deontologiczne, obejmujące w swoim zakresie zawód pielęgniarki oraz pielęgniarza. Jako absolwent kierunku pielęgniarstwo, będzie w stanie poradzić sobie w sytuacjach nagłych, wymagających od niego umiejętności pracy pod presją czasu. 

Kwalifikacje zawodowe po studiach pielęgniarskich oraz dalsza kariera zawodowa

Absolwent studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo, to osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami Unii Europejskiej z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej, obejmujące:

 • profilaktykę chorób i edukacji prozdrowotnej
 • zapewnienie świadczeń pielęgniarskich obejmujących zachowanie i umacnianie zdrowia
 • wykonywanie badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych
 • pielęgnowanie osób schorowanych i niepełnosprawnych
 • rozpoznawanie i ocenę stanu zdrowia chorego
 • nawiązywanie współpracy w zespołach opieki zdrowotnej 
 • pomoc w działaniach lokalnych dotyczących profilaktyki 

Uzyskując tytuł licencjata, kolejnym krokiem w karierze zawodowej mogą stać się studia magisterskie, zdobycie specjalizacji zawodowej oraz samodzielna praktyka pielęgniarska. Po uzyskaniu kwalifikacji związanych z zawodem, pielęgniarka/pielęgniarz podjąć może pracę w:

 • oddziałach szpitalnych i stacjach pogotowia ratunkowego
 • uzdrowiskowych i sanatoriach
 • poradniach specjalistycznych
 • domach pomocy społecznej
 • zakładach leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej
 • żłobkach lub szkołach
 • zakładach leczenia uzależnień, zakładach psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Dodatkowo absolwent studiów pielęgniarskich przystąpić może do pełnienia służby wojskowej i więziennej, promocji i szerzenia wiedzy na temat zdrowia i profilaktyki, brać udział w badaniach naukowych i przyczynić się do rozwoju praktyki pielęgniarskiej oraz świadczyć opiekę zdrowotną i zarządzać nią.

Mazowiecka Uczelnia Medyczna, to uczelnia kształcąca przyszłych wykonawców zawodów medycznych, w tym pielęgniarzy i pielęgniarek. Jest to zawód niezwykle wymagający, związany z troską o życie ludzkie i największą precyzją. MUM z pomocą kadry doświadczonych specjalistów dba o praktyczną naukę zawodu i kształcenie z zakresu nauk medycznych.

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.