Jak starać się o kredyt na mieszkanie?

Jak starać się o kredyt na mieszkanie

Kredyt na mieszkanie to szansa na wejście w posiadanie własnego M także dla tych osób, które w swojej aktualnej sytuacji finansowej nie mogą sobie pozwolić na zakup nieruchomości za gotówkę. Aby jednak możliwe było skorzystanie z tej opcji, potencjalny kredytobiorca musi spełnić szereg warunków mających źródło w aktualnie obowiązujących przepisach oraz w ustaleniach danego banku. Jak wygląda proces starania się o kredyt na mieszkanie i jakie kroki w jego ramach można wyróżnić?

Zdolność kredytowa — co to jest i jak się ją ustala?

Zdolność kredytowa to parametr, którym banki posługują się w procesie oceny poziomu ryzyka związanego z udzieleniem finansowania. Informuje ona o tym, czy aktualna kondycja finansowa danej osoby pozwala jej na terminowe spłacanie zobowiązania w ustalonych interwałach oraz kwotach. Podczas oceny zdolności kredytowej, bank bierze pod uwagę udokumentowany dochód, miesięczne wydatki, rodzaj pracy i jej ciągłość, a także dotychczasową historię kredytową. Na poziomie szczegółów każdy bank nieco inaczej ustala własne warunki udzielenia finansowania, dlatego informacji o tym, jak dostać kredyt na mieszkanie u danego podmiotu, należy szukać w źródłach dotyczących konkretnego kredytodawcy. Zadbanie o zwiększenie zdolności kredytowej z pewnością zwiększy szansę na przyznanie kredytu.

Jak dostać kredyt na mieszkanie? Znaczenie wkładu własnego

Nie można zapomnieć o tym, że uzyskanie kredytu na mieszkanie wymaga wniesienia wkładu własnego, czyli części sumy zobowiązania. O tym, jak duża jest ta część, decyduje wybrana oferta. Wysokość wkładu własnego nie może być niższa od 10%, a im wyższy jest wkład własny, tym lepsze warunki finansowania można uzyskać. Co ważne, kwota przeznaczana na potrzeby zaciągnięcia kredytu nie musi mieć formy gotówki — może to być również działka, inne mieszkanie bądź papiery wartościowe.

Zadbaj o zebranie niezbędnych dokumentów

Kredyt na mieszkanie to zwykle bardzo wartościowe i długoletnie zobowiązanie — nic więc dziwnego, że podmioty udzielające finansowania wymagają od kredytobiorców udokumentowania deklarowanej kondycji finansowej oraz najważniejszych kroków podjętych w celu nabycia nieruchomości. Mowa tu przede wszystkim o takich dokumentach jak wyciągi z kont czy zaświadczenie od pracodawcy o uzyskiwanych dochodach. Banki wymagają także przedłożenia harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań (zarówno kredytów i pożyczek, jak i abonamentów oraz opłat). Kredytodawca oczekuje również kompleksowej dokumentacji na temat nieruchomości.

Należy pamiętać, że pracownicy nieetatowi oraz osoby czerpiące dochody z innych źródeł muszą to wykazać na podstawie dokumentów odpowiadających danej formie działalności, zwykle w postaci zaświadczeń lub umów (na przykład umowy najmu, jeśli kredytobiorca utrzymuje się z wynajmowania lokalu). Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą zadbać również o dostarczenie potwierdzających ten fakt dokumentów, takich jak zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i numeru REGON.

/artykuł sponsorowany/