III Dzień Designu Włoskiego – Design digitale nelle città del futuro

III Dzień Designu Włoskiego – Design digitale nelle città del futuro.

Tematem III Dnia Designu Włoskiego jest “Design i miasta przyszłości”, który stawia sobie za cel wyjaśnienie w jaki sposób design może pracować nad tak złożonym produktem, jakim jest współczesne miasto, dochodząc do innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, pamiętając o wielorakich implikacjach generowanych jako wyraz innowacji w procesach, “smart cities”, inżynierii i infrastruktury, usług, mobilność, “dziedzictwa” i sztuki, designu generatywnego, zorientowanego na wciąż nowy, odmienny i zrównoważony sposób waloryzowania źródeł środowiskowych, kulturalnych i przede wszystkim ludzkich, które je tworzą. We współpracy z Politechniką Warszawską, designer Denis Santachiara poprowadzi wykład zatytułowany “Design cyfrowy w miastach przyszłości”, w czasie którego, poza opowiedzeniem o swoim doświadczeniu w świecie automotive, opowie między innymi o ostatnich granicach designu cyfrowego: download design, open design, mass customization.

La III Giornata del Design Italiano ha per tema “Design e città del futuro” con l’obiettivo di far comprendere come il design possa lavorare su un prodotto complesso come la città contemporanea, arrivando a soluzioni innovative e sostenibili, tenuto conto delle molteplici implicazioni generate in termini di innovazione di processo, “smart cities”, ingegneria e infrastrutture, servizi, mobilità, “heritage” e arte, design generativo, orientate a valorizzare in modo sempre nuovo, diverso e sostenibile le risorse ambientali, culturali e soprattutto umane che la compongono. In collaborazione con il Politecnico di Varsavia il designer Denis Santachiara terrà una conferenza dal titolo “Design digitale nelle città del futuro” in cui, oltre a raccontare la sua esperienza nel mondo automotive parlerà tra l’altro delle ultime frontiere del design digitale: download design, open design, mass customization.

20 marca 2019, godz. 18:00

Zorganizował : Istituto Italiano di Cultura

We współpracy z : Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej -1 piętro – Auditorium nr 103 ul. Koszykowa 55, Warszawa

Wstęp wolny

FB-klik

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.