Fundusze norweskie wspierają stolicę

Fundusze norweskie wspierają stolicę.

Warszawa to metropolia, która dynamicznie się rozwija. Zmiany nie byłyby możliwe bez wsparcia funduszy europejskich i źródeł pomocowych, wśród których istotne miejsce zajmują fundusze norweskie.

– W ciągu ostatnich kilkunastu lat Warszawa uległa dynamicznym przeobrażeniom, stając się miastem bardziej nowoczesnym, pięknym i atrakcyjnym dla mieszkańców, a także turystów. Polska jest dużym beneficjentem środków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Otrzymane wsparcie, w tym od Norwegii, pozwoliło na zrealizowanie w Warszawie 14 projektów na ponad 122 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi ponad 51 mln zł – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy i dodaje – Otrzymane środki pozwoliły m.in. na remont Muzeum Warszawy i renowację części piwnic kamienic Starego Miasta. To także szereg innych projektów, jak m.in. restytucja łąk nadwiślańskich, będąca jednym z elementów naszego planu przywracania Wisły, warszawskiego skarbu, mieszkańcom.

– 2019 rok to czas wielu rocznic i powodów do świętowania. Obchodzimy setną. rocznicę polsko-norweskich stosunków dyplomatycznych, od 20 lat jesteśmy sojusznikami w ramach NATO, a od 15 lat partnerami w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Natomiast dla samej Norwegii to 25. rocznica porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które związało Norwegię z państwami Unii Europejskiej. Fundusze norweskie i fundusze EOG to nasz wkład w stabilność i jedność w Europie, a także wyjątkowa możliwość wzmocnienia łączących nas więzów dwustronnych – mówi Olav Myklebust, ambasador Norwegii w Polsce i dodaje – Widzimy fantastyczne rezultaty działalności wspieranej funduszami norweskimi. W całej Polsce zrealizowano 3000 projektów, w tym wiele z nich na pięknym Mazowszu oraz w Warszawie. Mamy nadzieję, że polsko-norweska współpraca będzie tak silna i trwała jak klon, który dziś zasadziliśmy.

Dynamiczne zmiany zachodzące w stolicy nie byłyby możliwe bez wsparcia funduszy europejskich i źródeł pomocowych, wśród których znaczącą rolę dla rozwoju naszego miasta dogrywają fundusze norweskie i EOG (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Fundusze te stanowią formę bezzwrotnej pomocy zagranicznej i przyczyniają się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmacniania współpracy dwustronnej. Przyznawane są Polsce i innym państwom członkowskim Unii Europejskiej przez Norwegię oraz Islandię i Liechtenstein.

Najbardziej rozpoznawalną inwestycją i obdarowaną największą dotacją ze środków NMF i EOG jest Muzeum Warszawy. Główna siedziba Muzeum na Rynku Starego Miasta odzyskała swój blask przy ogromnym wsparciu w wysokości ponad 18 mln zł. W ramach projektu przeprowadzony został  pierwszy od czasu powojennej odbudowy Starego Miasta gruntowny remont kamienic muzealnych, w trakcie którego zastosowano metody i technologie w minimalnym stopniu ingerujące w najcenniejsze wnętrza i przywracające im świetność dzięki zabiegom konserwatorskim. Pozwoliło to na zachowanie klimatu kamienic w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami wystawienniczymi.

Dzięki wsparciu strony norweskiej mogliśmy również przeprowadzić renowację części piwnic kamienic Starego Miasta, wpisanych na listę UNESCO. W wyniku realizacji projektu powstała ścieżka turystyczna pod nazwą Szlak Kulturalnych Piwnic Starego Miasta, która przybliża zwiedzającym historię powstawania, zniszczenia i odbudowy Starówki, a także umożliwia im poznanie jedynych, oryginalnych fragmentów historycznych murów. W odrestaurowanych piwnicach powstało Centrum Interpretacji Zabytku ze stałą Wystawą Historii Odbudowy Starego Miasta oraz z Punktem Informacji Turystycznej. Natomiast piwnice Muzeum Warszawy udostępniają ekspozycję dotyczącą najstarszej historii archeologicznej Warszawy, od jej początków do momentu uzyskania stołeczności.

Warszawa, dzięki wsparciu środków przyznanych w ramach NFM i MF EOG, zrealizowała szereg innych projektów:

 1. Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie.
 2. Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu– Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo.
 3. Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie.
 4. AGE –  Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie.
 5. Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego.
 6. Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy.
 7. Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie.
 8. Wykwalifikowana kadra – wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną.
 9. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland.
 10. Warszawa Stolicą Czystości – projekt edukacji ekologicznej.
 11. Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004).
 12. Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 13. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 14. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie.

2019 rok wraz z przypadającą 15. rocznicą funduszy norweskich w Polsce jest też czasem, w którym spodziewane jest ogłoszenie naborów w 11 nowych obszarach, w ramach trzeciej edycji funduszy norweskich 2014-2021. Ponadto, w tym roku Polska i Norwegia obchodzą setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Z tej okazji, 17 maja – w dzień norweskiej konstytucji – Olav Myklebust, ambasador Norwegii w Polsce i Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy zasadzili drzewo na terenie stołecznej Doliny Szwajcarskiej.

źródło: UM Warszawa
Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.