Forum Przyszłości Kultury 2018 – Feminizm! Nie faszyzm

Forum Przyszłości Kultury to przestrzeń namysłu nad znaczeniem i perspektywami rozwoju kultury we współczesnej Polsce. W czasie, gdy instytucje ulegają destrukcji, wolność słowa jest ograniczana, a sfera publiczna poddawana zapędom cenzorskim, potrzebna jest nowa wizja kultury promującej postawy krytyczne, różnorodność, otwartość, empatię dla inności i poszanowanie praw wykluczanych grup.

Naszą odpowiedzą na zagrożenie faszyzacją jest postulat feminizacji. Feminizacji rozumianej jako całościowa zmiana zasad obowiązujących w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym; jako odejście od hierarchii, prze­mocowych struktur i patriarchalnego języka, dominujących we wszystkich rodzajach relacji społecznych. Tę ideę, będącą próbą realnej odpowiedzi na faszyzm, będziemy rozwijali podczas najbliższego Forum Przyszłości Kultury, czyli w miejscu namysłu nad znacze­niem i perspektywami rozwoju kultury we współczesnej Polsce. Z tej perspek­tywy przyjrzymy się zagadnieniom związanym z prawami pracowniczymi, przemianami w obrębie instytucji kultury, ekologią, kształtowaniem się nowego języka politycznego, zagroże­niem faszyzmem i transformacją form podmiotowości politycznej.

W Forum biorą udział artystki i artyści, przedstawiciele świata nauki, akty­wistki i aktywiści społeczni, uczestnicy ruchów protestu. Wierzymy, że tylko łącząc różne środowiska, możemy my­śleć o całościowej, otwartej i społecznie podzielanej wizji obejmującej wielość i różnorodność doświadczeń, praktyk, gustów; opartej na humanistycznych wartościach, ufundowanych na posza­nowaniu godności osoby, praw czło­wieka i szacunku dla środowiska. Wizji, która byłaby zdecydowaną odpowie­dzą na zagrażającą nam radykalizację i faszyzację.

Program Forum Przyszłości Kultury wypełnią spotkania, prezentacje projektów obywatelskich, debaty, spektakle, pokazy oddolnych inicjatyw kulturalnych i działań artystyczno-animacyjnych.

kiedy: 8 i 9 grudnia 2018 r.
gdzie: Teatr Powszechny w Warszawie (ul. Zamoyskiego 20

? pełny program FPK: http://forumprzyszloscikultury.pl/2018/kalendarium
? rejestracja uczestników: http://forumprzyszloscikultury.pl/2018/rejestracja

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.