Falownik do fotowoltaiki – co to takiego?

Falownik fotowoltaiczny

Na instalację fotowoltaiczną składają się różne elementy. Najważniejsze z nich są panele fotowoltaiczne oraz inwerter fotowoltaiczny, zwany również falownikiem. Wybór falownika fotowoltaicznego ma ogromny wpływ na pracę całej instalacji fotowoltaicznej. Czym jednak jest inwerter fotowoltaiczny i jaka jest zasada jego działania? Wyjaśniamy!

Falownik fotowoltaiczny – co to jest?

Falownik fotowoltaiczny, który znany jest także pod nazwą inwerter fotowoltaiczny lub inwerter solarny, ma kluczowe znaczenie dla działania instalacji fotowoltaicznej. Jego zadaniem jest przekształcenie wytworzonego za pomocą modułów fotowoltaicznych prądu stałego w prąd przemienny o parametrach zgodnych z siecią niskiego napięcia, czyli 230/400 V 50 Hz. To dzięki niemu możliwe jest wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej do zasilania urządzeń elektrycznych.

Jak działa falownik fotowoltaiczny?

Zasada działania falownika fotowoltaicznego opiera się o przekształcenie prądu stałego wytwarzanego przez panele PV w prąd zmienny, który może zasilać gniazdka elektryczne. Wytwarzany przez moduły fotowoltaiczne prąd stały (DC) nie mógłby bowiem być wykorzystywany do zasilania urządzeń, ponieważ w instalacjach elektrycznych wykorzystywany jest właśnie prąd zmienny (AC). Przekształcenia inwerter dokonuje w czasie rzeczywistym, działając automatycznie. Jednak to nie jedyne zadanie, jakie pełni falownik. Odpowiada on także za przekazanie wyprodukowanej nadwyżki prądu do zakładu energetycznego lub do magazynu energii, a także pełni funkcje zabezpieczające, monitorujące i sterujące. Pełni również funkcję monitorującą i kontrolującą działanie instalacji fotowoltaicznej oraz jej parametrów, a także informuje o wystąpieniu jakichkolwiek odchyleń od dopuszczalnych norm.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat działania falowników oraz innych komponentów wchodzących w skład instalacji PV? Skorzystaj z serwisu https://e-energia.pl/

Rodzaje inwerterów do instalacji fotowoltaicznych

Instalacja PV nie mogłaby prawidłowo działać bez paneli fotowoltaicznych oraz bez inwertera fotowoltaicznego. Na rynku dostępne są różne rodzaje inwerterów. Pod względem podłączenia do sieci wyróżnia się następujące falowniki do fotowoltaiki:

  • Inwertery on-grid, czyli inwertery sieciowe – są one podłączone do sieci energetycznej, gdzie przesyłają nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej.
  • Inwertery off-grid, czyli inwertery wyspowe – nie są podłączone do sieci energetycznej, a nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej muszą trafić do akumulatorów, czyli tzw. magazynów energii.
  • Inwertery hybrydowe – to urządzenia, które posiadają cechy obu falowników – są podłączone do sieci energetycznej, a jednocześnie pozwalają na ładowanie magazynów energii.

Falowniki fotowoltaiczne można również podzielić pod względem ilości faz, do których są przyłączane:

  • inwertery jednofazowe – stosuje się je w przypadku mniejszych instalacji, o mocy instalacji do 3,6 kW,
  • inwertery trójfazowe – znajdują zastosowanie w przypadku większej mocy instalacji fotowoltaicznej.

/materiał sponsorowany/

Reklama