Dyrektywa 2021/2101 – kiedy wejdzie do polskiego prawa?

Dyrektywa 2021/2101

Coraz więcej mówi się o transparentności firm. Co to tak naprawdę oznacza? Jest to ogólny dostęp do informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (podatkach, pozyskiwaniu surowców, wysokości wynagrodzeń itd.).

Co zakłada dyrektywa 2021/2101?

Celem dyrektywy jest przede wszystkim zapewnienie firmom większej transparentności, szczególnie podatkowej. Ustawa zaczęła obowiązywać od grudnia 2021 roku, a kolejne jej rozszerzenia wejdą w życie w czerwcu 2023 roku. Według tej dyrektywy przedsiębiorstwa wielonarodowe zostaną zobligowane do ujawienia informacji o płaconych podatkach dochodowych oraz okolicznościach wpływających na wysokość tych podatków. Co więcej, transparentność wielkich firm odprowadzających podatki na terenie Unii Europejskiej pozwoli ocenić, w jaki sposób przyczyniają się one do rozwoju gospodarki oraz wzrostu dobrobytu społeczeństwa konkretnych krajów. Zawarte w dyrektywie przepisy kierowane są przede wszystkim do spółek wielonarodowych, które posiadają swoją siedzibę na terenie UE lub poza UE (a w tym przypadku sprawują nadzór nad innym przedsiębiorstwem zlokalizowanym w UE) i których przychody w ciągu ostatnich dwóch lat wynosiły ponad 750 mln euro. Z wejściem w życie dyrektywy na osiągających wysokie przychody firmach spoczywa obowiązek przygotowywania i przedstawiania raportów o podatku dochodowym.

Jak uzyskać więcej informacji o dyrektywnie 2021/2101 i związanych z nią przepisach?

Nie każdy przedsiębiorca wie, czy zawarte w dyrektywie zapisy są przez zarząd spółki odpowiednio interpretowane oraz co wniosą jej kolejne implementacje. Z tego względu warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy przedstawią niezrozumiałe kwestie w sposób jasny, czytelny i dostosowany do specyfiki konkretnej firmy. W takich czynnościach, jak sporządzanie sprawozdań finansowych i opracowywanie dokumentów konsolidacyjnych można uzyskać pomocy zewnętrznej jednostki, która świadczy swoje usługi na zasadach outsourcingu. To opłacalne rozwiązanie, na które chętnie stawiają przedsiębiorcy.

/artykuł sponsorowany/