Darmowa Pomoc Prawna

Darmowa Pomoc Prawna.

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe zasady działania nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki nowym przepisom, wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, z tego rodzaju świadczenia skorzystać może każdy, kto zdeklaruje, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Ale to nie jedyna nowość. Ustawa wprowadza także między innymi możliwość skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kto i w jaki sposób może skorzystać z nowych zasad?

Nowelizacja ustawy, o której mowa, nie tylko zmienia zasady organizowania nieodpłatnej pomocy prawnej, ale właściwie buduje ten system zupełnie od nowa. Przede wszystkim otwiera się, ograniczony dotąd, katalog osób uprawnionych do korzystania z jej benefitów. Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie są dostępne dla każdego, kto złoży oświadczenie, że nie może pozwolić sobie na skorzystanie z pomocy odpłatnej. Warto podkreślić, że do takiej deklaracji nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. System opiera się na zaufaniu państwa do obywatela.


Podczas spotkania z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych Prezydent Andrzej Duda apelował o jak najszersze upowszechnianie wiedzy o nowym systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Przepisy weszły w życie na początku roku z inicjatywy Prezydenta RP.

– Chcemy, żeby te rozwiązania jak najlepiej służyły zwykłemu człowiekowi, właśnie temu w potrzebie, który bardzo często tego wsparcia nie jest w stanie po prostu otrzymać w inny sposób niż tylko poprzez taką nieodpłatną, a jednak profesjonalną pomoc prawną – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił się do mediów lokalnych o wsparcie w informowaniu o przepisach, które poszerzają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej, w popularyzowaniu wiedzy o możliwości skorzystania z takiej pomocy, ale też w patrzeniu na ręce lokalnym włodarzom, czy ta pomoc jest rzeczywiście organizowana zgodnie z ustawą. 

– Chcemy, żebyście to Państwo byli tymi, którzy jako bliscy mieszkańcom, najbardziej wiarygodni, będą informację na ten temat nieśli i na swoich łamach, w swoich programach będą oceniać, jak ta pomoc funkcjonuje – powiedział Andrzej Duda.

W spotkaniu uczestniczyli także wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, Podsekretarz Stanu Anna Surówka-Pasek oraz Doradca Prezydenta RP Zofia Romaszewska. 


Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Pomoc zostaje udzielona potrzebującemu nieodpłatnie, co nie oznacza, że osoba ją świadcząca nie jest wynagradzana. Usługa świadczona jest przez profesjonalistów na podstawie umowy zawartej z powiatem. Jest ona finansowana z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Wysokość takiej dotacji, jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu w trybie i terminach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

źródło:

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.