Dance For Refugees – Solidarnie z uchodźcami i uchodźczyniami

Radykalna Akcja Solidarna oraz Strefa WolnoSłowa zapraszają na wyjątkową akcję solidarnościową z uchodźcami i uchodźczyniami – DANCE FOR REFUGEES!*

Sobota 17 marca to europejski dzień przeciwko antyimigracyjne polityce państw, dlatego dzień później, 18 marca zapraszamy na wydarzenie solidarnościowe z wszystkimi osobami, które są zmuszone migrować ze swoich rodzinnych krajów w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie i swoich bliskich.

Zatańczymy dla uchodźców i uchodźczyń do słów ich historii i dźwięków muzyki improwizowanej! Chcemy w ten sposób oddać głos osobom pomijanym w debacie publicznej, tym, których głos jest systemowo uciszany, a decyzje dotyczące ich życia podejmowane są bez ich udziału w parlamentach i rządowych instytucjach. 

Zatańczą dla was:
Hana Umeda 
Mamadou Goo Ba 
Łukasz Wójcicki 
Kasia Stefanowicz 
Tomasz Bazan 
Liwia Bargieł 
Anna Bogdanowicz

Zagrają dla was: 
Mamadou Goo Ba i Łukasz Wójcicki 

Stoimy na stanowisku, że żaden człowiek nie jest nielegalny i każdy powinien mieć prawo do swobodnego przemieszczania się po świecie bez względu na motywy. Ruch ponadgraniczny, ponadnarodowy nie może być zarezerwowany dla uprzywilejowanych obywateli krajów wysokorozwiniętych, agend (między)rządowych, multikorporacji i wielkiego biznesu. 

Nasza akcja jest głosem sprzeciwu wobec wrogiej ludziom, rasistowskiej, narodowo-kapitalistycznej polityki anty-migracyjnej państw Unii Europejskiej. Polityki granicznego apartheidu, gdzie ludzie są segregowani na tych, którzy zasługują na życie w Europie i tych, którym tego prawa się odmawia. Polityce migracyjnej podporządkowanej rynkowi zbytu i podaży:
państwa witają migrantów i migrantki jeśli potrzebują taniej siły roboczej lub odmawiają im wstępu do Twierdzy Europy, kiedy nie ma zapotrzebowania na ręce do nisko płatnej pracy, kryminalizując te osoby, które już do Europy się dostały. Nie ma to naszej zgody!

Przyjdź i zaprotestuj razem z nami! Wesprzyj walkę o prawa człowieka! Zatańcz w oporze przeciwko dyskryminacji i mowie nienawiści!

Ok. godziny 20.30 zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w Dance Jam For Refugees – taneczny jam wolności ponad granicami! Weźcie ze sobą wygodne ubranie na zmianę!

18 marca 2018, godz. 19:00

Miejsce: Stół  Powszechny, ul. Jana Zamoyskiego 20

#ŻadenCzłowiekNieJestNielegalny
#StopDeportacjom
#RefugeesWelcome
#NoBorders

https://www.facebook.com/events/152991588698259/


Русский
Radykalna Akcja Solidarna (Радикальная Солидарная Акция) и Strefa WolnoSłowa приглашают на особую акцию солидарности с беженцами и беженками – DANCE FOR REFUGEES!

В субботу 17 марта европейский день против антимиграционной политики государств, поэтому на следующий день, 18 марта приглашаем на мероприятие солидарности со всеми людьми, которые вынуждены мигрировать из своих родных стран в поисках лучшей жизни для себя и своих близких.

Мы будем танцевать для беженцев и беженок к словам их историй и звукам импровизированной музыки! Таким образом мы хотим отдать свой голос людям, которых игнорируют в публичных дебатах, тем, чей голос системно приглушается, а решения касающиеся их жизни принимаются без их участия в парламенте и правительственных учреждениях.

Для вас будут танцевать:
Hana Umeda
Mamadou Goo Ba
Łukasz Wójcicki
Kasia Stefanowicz
Tomasz Bazan
Liwia Bargieł

музыка: Mamadou Goo Ba и Łukasz Wójcicki

Мы считаем что ни один человек не является не легальным и каждый должен иметь право свободного перемещения по миру несмотря на мотивы. Движение надграничное и наднациональное не может быть зарезервировано для привилегированный граждан высокоразвитых стран, (меж)правительственных учреждений, мультикорпораций и большого бизнеса.

Наша акция – это голос против враждебной к людям, расистской, национально-капиталистической антимиграционной политики государств Европейского Союза. Политике граничащей с апартеидом, где людей сегрегируют на тех, которые заслуживают жить в Европе и тех, которым в этом праве отказано. Миграционной политике подчиненной рынку спроса и предложения: государства приветствуют мигрантов и мигранток если нуждаются в дешевой рабочей силе или отказывают им во въезде в Крепость Европы, когда нет спроса на руки на низкооплачиваемых рабочих местах, криминализируя тех людей, которые уже находятся в Европе. Мы не даем на это согласия!

Придти и запротестуй вместе с нами! Поддержи борьбу за права человека! Станцуй против дискриминации и ненависти!

Около 20:30 приглашаем всех желающих принять участие в Dance Jam For Refugees – танцевальном джем-сешн свободы от границ! Возьмите с собой удобную одежду на смену!
#RefugeesWelcome
#NoBorders

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.