Czy 14-dniowy urlop jest wymagany?

Czy 14-dniowy urlop jest wymagany

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę ma zagwarantowane prawo do 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Czy trzeba z niego korzystać w całości? Czy urlop można podzielić? Czytaj dalej, a dowiesz się, czy urlop wypoczynkowy jest obowiązkowy!

Kto może skorzystać z urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdej, zatrudnionej na umowę o pracę osobie. Co istotne, nie może ona się go zrzec. Kodeks pracy jasno określa wymiar tego urlopu i uzależnia go od stażu pracy. Osobom pracującym poniżej 10 lat należy się 20 dni urlopu, a tym powyżej dekady 26 dni urlopowych.

Co ważne, dla osób w ich pierwszym roku zatrudnienia, urlop nabywa się po przepracowaniu miesiąca. Oznacza to, że urlop liczony jest proporcjonalnie, więc przysługuje 1/12 za każdy pełen miesiąc kalendarzowy. Pełna pula dni urlopowych zostaje pracownikowi przydzielona wraz z nowym rokiem kalendarzowym.

Czy trzeba wykorzystywać dwutygodniowy urlop wypoczynkowy?

Osoby pracujące na umowę o pracę mają do wykorzystania 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Powinien on zostać wykorzystany w całości, w założeniu bowiem służy on regeneracji sił i odpoczynkowi pracownika. Nie trzeba jednak tego robić za jednym razem. Kodeks pracy dopuszcza możliwość podziału go na mniejsze części pod jednym warunkiem. Jedna z części nie może być krótsza niż 14 dni kalendarzowych. W myśl przepisów podzielenie urlopu wypoczynkowego na krótsze okresy nie pozwoliłoby pracownikowi na pełny odpoczynek.

Warto zaznaczyć, że 14-dniowy urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika. Pracodawca nie może się na niego nie zgodzić, wręcz przeciwnie jest zobowiązany do egzekwowania przepisów kodeksu pracy. Jeśli nie udzieli on pracownikowi wymaganej ilości dni wolnych, musi liczyć się z karą grzywny wynoszącą od 1000 zł do 30000 zł. Tak samo sprawa wgląda z zaległym urlopem. To szef odpowiada za załamanie przepisów kodeksu pracy, nawet w sytuacji odmowy pójścia na urlop przez pracownika.

Czy są wyjątki od obowiązkowego urlopu?

Zgodnie z prawem nieprzerwany, dwutygodniowy urlop jest obowiązkowy. Kodeks pracy przewiduje jednak dwie wyjątkowe sytuacje, kiedy dopuszcza się jego skrócenie:

  • jest to pierwsza praca danej osoby, w związku z czym jest on na etapie nabywania praw urlopowych, liczonych jako 1/12 za każdy przepracowany miesiąc;
  • urlop wypoczynkowy został przerwany np. przez chorobę pracownika.

Jak obliczyć przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy?

Aby obliczyć jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, należy zsumować wszystkie okresy jego zatrudnienia, a także ukończenie nauki w:

  • zasadniczej szkole zawodowej lub równorzędnej szkole zawodowej – 3 lata;
  • średniej szkole zawodowej – 5 lat;
  • średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata;
  • średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych albo równorzędnych szkół zawodowych – 5 lat;
  • szkole policealnej – 6 lat;
  • szkole wyższej – 8 lat.

Jak widać nieprzerwany, dwutygodniowy urlop jest obowiązkowy i pracownik nie może się go zrzec. Służy on do odpoczynku i regeneracji sił. Pracodawca zobligowany jest, przepisami kodeksu pracy, do egzekwowania tego prawa pod groźbą nałożenia na niego grzywny.

Więcej o wymaganym urlopie znajdziesz tutaj: https://grupaprogres.pl/obowiazek-udzielenia-urlopu-w-wymiarze-14-dni-kalendarzowych/

/artykuł sponsorowany/

Reklama