Bardzo ETNO warszawskie spotkania z kulturą tradycyjną

Bardzo ETNO warszawskie spotkania z kulturą tradycyjną

Reklama
Reklama

Bardzo ETNO to projekt skupiający wokół siebie miłośników kultury tradycyjnej. Spotkania z ludźmi, dla których kultura ludowa stała się nie tylko pasją, ale celem i sensem życia, muzyką i tradycją, będą odbywać się w każdą wakacyjną środę, począwszy od 15 lipca, w klubie muzycznym Bardzo Bardzo.

Harmonogram:
15.07: Fenomen Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Koncert: męska grupa śpiewacza Carniacy z Kurpiów

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu to fenomen w skali Polski, Europy i Świata. Jest to jedyna taka impreza, dedykowana kulturom ludowym i muzyce tradycyjnej, ukazująca jej wszelkie regionalne odmiany i artystów funkcjonujących w naturalnych interiorach, gdzie dziedziczy się pokoleniowo własną tradycję w kontekście tożsamościowym. Podczas rozmowy poruszone zostaną zagadnienia związane z historią i przyszłością festiwalu.
Goście/prelegenci:
Stanisław Jaskułka – wybitny aktor teatralny i filmowy, od prawie pięćdziesięciu lat konferansjer Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, jak i wielu imprez i przeglądów związanych z muzyką ludową czy folkową.
Maria Baliszewska – etnomuzykolog, dziennikarka, założycielka Radiowego Centrum Kultury Ludowej (1994). Jurorka Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Współtwórczyni Festiwalu „Nowa Tradycja”. W Polskim Radiu pracuje od 1973 roku, zaczynając w Redakcji Muzyki Ludowej.
Koncert – laureaci nagrody Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w kategorii „Mistrz i Uczeń” 2004 – Carniacy z Kurpiów.

Reklama
Reklama

22.07: Historia Ruchu domu tańca w Polsce
Koncert: Maniucha Bikont i Ksawery Wójciński

Głównym założeniem powstałego w 1995 roku w Warszawie Domu Tańca jest poznawanie, dokumentacja i upowszechnianie muzyki, tańca i śpiewu in crudo. Nasi rozmówcy są założycielami Stowarzyszenia „Dom Tańca”, z którymi porozmawiamy na temat genezy powstania Ruchu Domu Tańca oraz kierunku w którym ich idea zmierza, bądź powinna zmierzać.
Goście/prelegenci:
Remigiusz Mazur-Hanaj – etnograf, animator i dokumentator tradycyjnej kultury etnomuzycznej, pomysłodawca, konsultant i realizator inicjatyw edukacyjnych w tej dziedzinie.
Piotr Zgorzelski – basista i tancerz w kapeli Janusz Prusinowski Trio. Z wykształcenia etnolog i antropolog kultury, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
Koncert – Maniucha Bikont i Ksawery Wójciński

29.07: Wiejskie kluby tańca – fenomen inicjowania zabaw z muzyką ludową na
terenie Radomszczyzny
Koncert: Kapela Zdzisława Kwapińskiego ze Zwolenia + Jan Emil Młynarski

Misją Wiejskich Klubów Tańca jest zaszczepienie na polskiej prowincji dawnych praktyk związanych z ludowymi zabawami przy muzyce tradycyjnej, a dzięki temu pielęgnowanie dawnej kultury oraz budowanie wspólnoty. Ważne jest również przywracanie znaczenia muzyce źródeł w jej naturalnym kontekście.
Goście/prelegenci:
Czesław Pióro – współinicjator Radomskiej Inicjatywy Oberkowej, animator kultury
Zdzisław Kwapiński – z zawodu krawiec. Wybitny muzyk ludowy założyciel Kapeli Zdzisława Kwapińskiego.
Koncert – Kapela Zdzisława Kwapińskiego ze Zwolenia + Jan Emil Młynarski

5.08: Dokumentacja i działalność etnograficzna Małgorzaty i Andrzeja Bieńkowskich
Koncert: Kapela Mateusza Niwińskiego z Mistrzami

Fundacja „Muzyka Odnaleziona”, prowadzona przez Małgorzatę i Andrzeja Bieńkowskich, zajmuje się archiwizowaniem i udostępnianiem zbiorów związanych z muzyką tradycyjną, będących w depozycie fundacji. Na depozyt składają się taśmy audio i wideo, fotografie z nagrań terenowych oraz zdjęcia archiwalne, zbierane po wsiach. Obok ogromnych zbiorów własnych „Muzyka Odnaleziona” deponuje zbiory innych badaczy, zbieraczy folkloru, głównie w postaci kopii cyfrowych. Założenie fundacji poprzedziły wieloletnie badania i dokumentowanie tradycyjnej muzyki wiejskiej Polski, potem także terenów na wschód od polskich granic – Ukrainy i Białorusi. W 2007 roku powstało wydawnictwo, które publikuje zbiory (nagrania, zdjęcia) w postaci w postaci książeczek z płytami CD.
Goście/prelegenci:
Prof. Andrzej Bieńkowski – malarz, fotograf i etnograf, w trakcie swoich wypraw na wieś zgromadził imponujące prywatne archiwum etnograficzne, zawierające tysiące nagrań audio, video oraz zdjęć z Polski i Ukrainy. Autor książek „Ostatni wiejscy muzykanci — ludzie, obyczaje, muzyka”, „Sprzedana muzyka”. Laureat nagrody im. Oskara Kolberga.
Małgorzata Bieńkowska – współzałożycielka (obok Andrzeja Bieńkowskiego) fundacji zajmującej się dokumentowaniem tradycyjnej muzyki wiejskiej z obszaru Polski, Ukrainy, Białorusi.
Koncert – Kapela Mateusza Niwińskiego z Mistrzami

Reklama
Reklama

19.08: Chutor Gorajec – Folkowisko i Festiwal „Z Wiejskiego Podwórza”
Koncert: Czeremszyna

Społeczne, oddolne inicjatywy w tworzeniu świadomości regionu, pochodzenia i tożsamości. W ostatniej dekadzie obserwujemy aktywizację lokalnych środowisk podkreślających walory własnych regionów, swoją historię i specyfikę kulturalną. Jednymi z najważniejszych inicjatyw tego typu jest działalność Chutoru Gorajec, Stowarzyszenia Folkowisko i zespołu Czeremszyna – organizatorów między innymi Festiwalu „Z Wiejskiego podwórza”.
Goście/prelegenci:
Marcin Piotrowski – historyk-archiwista i ukrainoznawca, z pasji animator kultury. Twórca Chutoru Gorajec i Festiwalu Folkowisko.
Barbara Kuzub-Samosiuk – założycielka i liderka zespołu „Czeremszyna”, organizatorka festiwalu „Z wiejskiego Podwórza”
Koncert – Czeremszyna

26.08: Historia Radiowego Centrum Kultury Ludowej
Koncert: Zespół Tęgie Chłopy

RCKL jest jednostką organizacyjną Polskiego Radia, powstałą w 1994 roku, której główną rolą jest informowanie o wydarzeniach z szeroko pojętej kultury ludowej z Polski i świata. Oprócz cyklicznych audycji emitowanych na antenach Polskiego Radia, Centrum zajmuje się dokumentacją (badania terenowe), archiwizacją i popularyzacją (m. in. seria wydawnicza płyt „Muzyka Źródeł”) kultury tradycyjnej.

Goście/prelegenci:
Piotr Kędziorek – etnograf, od początku swej działalności zawodowej związany z Radiowym Centrum Kultury Ludowej, autor audycji o polskiej kulturze ludowej, o kulturach świata, popularyzuje antropologiczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość.
Maria Baliszewska – etnomuzykolog, dziennikarka, założycielka Radiowego Centrum Kultury Ludowej (1994). Jurorka Festiwalu w Kazimierzu. Współtwórczyni Festiwalu „Nowa Tradycja”. W Polskim Radiu pracuje od 1973 roku, zaczynając w Redakcji Muzyki Ludowej.
Koncert – Zespół Tęgie Chłopy

Reklama
Reklama

Adres: Bardzo Bardzo, ul. Nowogrodzka 11

Wstęp bezpłatny

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

[quads id=3]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.