ADAM MYJAK w Galerii Opera

ADAM MYJAK w Galerii Opera

ADAM MYJAK w Galerii Opera

Nowa figuracja w twórczości Adama Myjaka to znakomity przyczynek na otwarcie kolejnego sezonu wystaw w Galerii Opera. Wewnętrzny świat emocji i kwestia istoty człowieczeństwa, tak jak w Peterze Grimesie czy Marii de Buenos Aires – premierach 2022/2023 na scenach Opery Narodowej, zderzane są w niej z próbą znalezienia języka do opowiedzenia rzeczywistości. Prawdziwej, niepokrytej pudrem czy lukrem. W sposób przedstawiający, ale ze względu na niematerialność naszych procesów psychicznych nie do końca rzeczywisty.

adam Myjak rzezba

Pytany o to, czy we współczesnej sztuce piękno się już skończyło artysta odpowiada, że bez względu na czasy, w takiej czy innej formie jest ono obecne w twórczości, a jego poszukiwanie to jeden z jej głównych filarów. Jak rozumiemy je dzisiaj? We współczesności, której często zarzuca się kwestionowanie piękna, to raczej próba jego znalezienia w dramaturgii przeżyć zamiast w urokliwym landszafciku. To odkrywanie go w zachowanej godności osoby cierpiącej czy ludzkiej szlachetności w kontakcie z tragedią. Podskórne lęki i obawy – powody, dla których de facto szukamy kontaktu ze sztuką, to tematy odzwierciedlane przez Adama Myjaka w twarzach i całych ludzkich figurach, które obecne są w jego twórczości od samego początku. Ich deformacja, daleka jednak od abstrakcyjności i przerysowana ekspresyjność, to opowiadanie ludzkiej natury w jej złożoności, z całym wewnętrznym bagażem. Od dramatu wynikającego z samego faktu istnienia aż do blasku, jaki zdarza nam się odczuwać w chwilach ekstazy i uniesienia.

17/12/2022 – 05/03/2023

Wstęp 1 zł

Galeria Opera jest czynna:
• wtorek–sobota, 12.00–18.00,
• niedziela, 12.00–17.00,

Bilety dostępne w kasach w holu głównym.

Katalogi i książeczki dla dzieci związane z wystawą w miarę możliwości będą dostępne w kasach.

Wejście przez hol kas przedsprzedaży (wstęp 1 zł). Dla widzów także na godzinę przed spektaklami i podczas przerw.

źródło: https://teatrwielki.pl/dzialalnosc/galeria-opera/wystawy-202223/adam-myjak/


Przeczytaj też:

Wydarzenia w weekend – klik