Otello w Collegium Nobilium

1 listopada 2017 Warsawnow 0

Otello w Collegium Nobilium. „Nie jestem, kim jestem” – mówi Jago, trawestując słowa Boga, zawarte w Piśmie Świętym. Tym zdaniem Shakespeare obdarował go mocą tworzenia […]