Otello w Collegium Nobilium

1 listopada 2017 Warsawnow 0

Otello w Collegium Nobilium. „Nie jestem, kim jestem” – mówi Jago, trawestując słowa Boga, zawarte w Piśmie Świętym. Tym zdaniem Shakespeare obdarował go mocą tworzenia […]

InspirATorzy. Joanna Kulig

17 października 2017 Warsawnow 0

InspirATorzy. Joanna Kulig. InspirATorzy – tu spotkasz swoich mistrzów i artystów największego formatu. Niezależnych, wolnych, poszukujących – InspirATorów. Nowy, otwarty dla publiczności, cykl Akademii Teatralnej, […]