Powstała mapa akustyczna Warszawy 2017

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  

Zakończyły się prace przy sporządzaniu najnowszej Mapy akustycznej m.st. Warszawy. 

Dzięki Mapie akustycznej m.st. Warszawy możliwe jest zobrazowanie źródeł hałasu pochodzących m.in. z komunikacji (drogowej, szynowej czy lotniczej) czy z ośrodków przemysłowych.

Poszczególne warianty mapy służą nie tylko do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, ale także są wykorzystywane m.in. przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak podstawowym celem powstania tego dokumentu jest tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem – na podstawie mapy powstanie „Program ochrony środowiska przed hałasem”.

Najnowsza Mapa akustyczna m.st. Warszawy jest wynikiem modelowania komputerowego i sporządzona została na podstawie danych wejściowych (m.in. pomiarów natężenia ruchu pojazdów, typów pojazdów poruszających się po danym odcinku drogi, rodzajów nawierzchni, pór dnia) zgromadzonych w latach 2014-2016. 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_akustyczna&L=pl

Z wynikami prac nad dokumentem mogą zapoznać się warszawiacy.

Spotkania z mieszkańcami, podczas których omawiany będzie klimat akustyczny stolicy, odbędą się 18 i 24 października 2017 roku, w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56) o godz. 17.30. Zapraszamy do uczestnictwa w prezentacji z dziećmi. Dla najmłodszych przygotowany zostanie kącki zabaw, a w nim książeczki, kolorowanki, układanki i zabawki.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku, które zostały zaimplementowane do prawa krajowego, tj. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) Warszawa jako aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska, tj. sporządza mapę akustyczną. Mapa akustyczna m.st. Warszawy tworzona jest w cyklu 5-letnim, a pierwsza powstała w roku 2007.

źródło: UM Warszawa

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.